Результати моніторингу 2019-2020 навчальний рік.

2019-2020 навчальний рік. Результати моніторингу обстеження дітей  щодо засвоєння  матеріалу відповідно вимог БК дошкільної освіти  та  програми.   

З метою виявлення сформованості  у дошкільників   обсягу необхідної інформації, життєво важливих умінь і навичок, системи ціннісних ставлень до світу та самого себе відповідно вимог Базового компоненту дошкільної освіти  за  підсумками  2019-2020  навчального року, наказу  ДНЗ № 3 «Теремок» №113 від 02.09.2019року «Про організацію та проведення моніторингу рівня розвитку дошкільників  в ДНЗ у 2019-2020 н. р.» у дошкільному закладі проведене моніторингове обстеження  дітей. Обстеження проводилося відповідно:

– за  методикою  кваліметричної моделі у вересні-жовтні (вихованці  старших та логопедичних груп);

– за  методичним посібником «Моніторинг досягнень дітей дошкільного віку згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти» рецензенти Н.В.Омельченко –голова правління Всеукраїнського об’єднання «Асоціація працівників дошкільної освіти», Т. І. Туркот – кандидат пед. наук, доцент кафедри теорії і методики дошкільного виховання та початкової освіти КВНЗ  «Херсонська академія неперервної освіти»  у вересні, січні (вихованці середніх та молодших груп,  груп раннього віку);

– за розділами програми «Віконечко» вересень,  січень (спеціалізована група).

У травні 2020 року обстеження дітей з метою виявлення сформованості умінь, навичок та обсягу засвоєного матеріалу відповідно вимог програми  не проводилось у зв’язку з карантином з COVID -19.Освітньо-виховна робота з дітьми проводилась через групи батьків у Viber та сайт закладу. Підсумки  результатів моніторингу були зроблені на основі результатів обстеження у січні місяці (середні, молодші групи та групи раннього віку), спостережень під час проведення занять, спілкування з дітьми, робіт з зображувальної діяльності.

У ході обстеження були враховані основні показники, що характеризують найістотніші сторони розвитку   дошкільників та повною мірою засвідчують повноту й цілісність їх розвитку – фізичного, психічного, соціального. Через проведення цілеспрямованої роботи складено загальне уявлення про те, наскільки діти оволоділи основними способами розумових дій,  як розвинуті у них  види діяльності, сформовані  базові якості, компетентність дітей  за  видами діяльності та освітніми лініями.

Обстежено  286 дітей. Із них:

– старшого дошкільного віку – 91дитина;

– середнього дошкільного віку – 62 дитини;

– молодшого дошкільного віку – 64 дитини;

– раннього віку – 48 дітей;

– в  спеціалізованій групі – 11 дітей, із яких 4 дітей ідуть до школи.

Узагальнюючи результати  моніторингового обстеження  рівня  розвитку

дітей  в ДНЗ  можна зробити висновки:

Старша група А,Б,В та логопедична група А і Б

Група Кіль-

кість дітей

 Високий рівень  Достатній рівень  Середній рівень Низький рівень
Кіл-сть дітей % Кіл-сть дітей % Кіль-кість дітей % Кіл- сть дітей  %
Старша група А 19 13  68 % 6  32%  –
Старша група Б 19 6  32% 6 32 % 7 36%
Старша група В 20 12 60 % 3 15%  5 25%
Логопедична група А 17 7 41 % 10 59%  –
Логопедична група Б 16 6 38% 10 62%  –  –

 СПЕЦІАЛІЗОВАНА ГРУПА «МЕТЕЛИКИ» ДЛЯ ДІТЕЙ  ІЗ ЗПР

Розділи програми Рівні розвитку
високий достатній низький Критичний
Рідна природа 0 %

 

36 %

(4 дітей)

46 %

(5 дітей)

18 %

(2 дитини)

Гра 18 %

(2дитини)

46 %

(5 дітей)

18 %

(2дитини)

18 %

(2 дитини)

Образотворча діяльність 0 %

 

36 %

(4 дітей)

46 %

(3 дітей)

18 %

(1 дитина)

Праця 0 %

 

46%

(5 дітей)

46 %

(5 дитина)

8 %

(1 дитина)

 

Розділи програми Рівні розвитку
високий достатній низький критичний
Розвиваємо мову та мовлення 19 %

(2 дітей)

27 %

(3 дітей)

27 %

(3 дітей)

 27 %

(3 дітей)

 

Конструювання             36 %

(4 дітей)

46 %

(5 дітей)

9 %

(1 дитина)

9 %                         (1 дитина)
Цікава математика 9 %

(1 дитина)

46 %

(5 дітей)

36 %

(4 дитини)

9 %

(1 дитина)

Дитина і

навколишній світ

0 %

 

46 %

(5 дітей)

36 %

(4 дитини)

18 %

(2 дитини)

 ГРУПИ ДЛЯ ДІТЕЙ СЕРЕДНЬОГОДОШКІЛЬНОГО ВІКУ А, Б, В.

Група Кіль

кість обстежених дітей

Освітні лінії
Особистість дитини Дитина в соціумі Дитина у природному довкіллі Гра дитини
В Д С Н В Д  С В Д С В Д С
Серед

ня гр. А

 

22

28%

 

58%

 

10%

 

4%

 

33%

 

 

45%

 

22% 23%

 

45%

 

32% 65%

 

26%

 

9%
Серед

ня гр. Б

 

21

 

29%

 

 

38%

 

 

19%

 

 

19%

 

29%

 

 

47%

 

 

24%

 

26%

 

 

46%

 

 

28%

 

62%

 28%

 

9%
Серед

ня гр. В

24  

4%

 

 

71%

 

21% 4%  

5%

 

63% 29%  

8%

 

 

42%

 

 

50%

 

 

63%

 

 

8%

 

 

29%

 

ГРУПИ ДЛЯ ДІТЕЙ СЕРЕДНЬОГОДОШКІЛЬНОГО ВІКУ А, Б, В

Група Загаль

на

к-сть обстежених

дітей

Освітні лінії
 Дитина у світі культури Дитина в сенсорно-пізнав. просторі  Мовлення дитини
В Д С В Д  С Н В Д С Н
Середня гр. А 22 58%

 

38%

 

4%

 

18%

 

45%

 

 

33%

 

4% 12%

 

32%

 

51% 5%

 

Середня гр. Б 21 24%

 

57%

 

19%

 

29%

 

38% 33%

 

24%

 

29%

 

29%

 

19%
Середня гр. В 24 59%

 

37% 4%

 

59%

 

33%

 

8%

 

 – 62%

 

34%

 

4%

 

 –

 

 

 

 

ГРУПИ ДЛЯ ДІТЕЙ  МОЛОДШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ А, Б, В

 

Група Кіл-

кість  обс-

те-

же-

них дітей

Освітні лінії
Особистість дитини Дитина в соціумі Дитина у природ. довкіл. Гра дитини
В Д С  

Н

В Д С Н В Д С В Д С Н
Молод-

ша гр. А

22 37%

 

60%

 

3%

 

 

30%

 

 

60%

 

 

10%

 

 

 

 

 32%

 

 

56%

 

 

12%

 

 

35%

 

 

60%

 

 

5%

 

 

 

Молод-

ша гр. Б

 

22

6%

 

24%

 

 

63%

 

 

 

62%

 

35%

 

 3%

 

37%

 

49%

 

 12%

 

65%

 

30%

 

5%

 

 –

 

Молод-

ша гр. В

 

20

13%

 

62%

 

25%

 

7% 2%

 

30%

 

64%

 

5% 14%

 

63%

 

23%

 

5%

 

29%

 

63%

 

3%

 

ГРУПИ ДЛЯ ДІТЕЙ  МОЛОДШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ А, Б, В.

Група Загаль

на

к-сть обстеж

дітей

Освітні лінії
 Дитина у світі культури Дитина в сенсорно-пізнав. просторі  Мовлення дитини
В Д С В Д  С Н В Д С Н
 Молодша  гр. А 22 32%

 

61%

 

7%

 

38%

 

 

55%

 

7%

 

 – 23%

 

64%

 

13%

 

 –

 

 Молодша гр. Б 22 67% 32%

 

1%

 

49%

 

43% 6%

 

 2% 68%

 

20%

 

12%

 

 –
Молодша

гр. В

20 17%

 

17%

 

65%

 

1% 23%

 

34%

 

41% 2%

 

10%

 

26%

 

54%

 

10%

 

 За результатами проведеного моніторингу рівня розвитку дошкільників у дошкільному закладі станом на 16.03.2020 року можна зробити висновки, що   вихованці старших груп  мають тільки високий та достатній рівень розвитку і 100%  готові    до навчання в школі.

В середніх групах  гарні  показники мають вихованці усіх середніх груп. Лише з розділу «Особистість дитини» 16% дітей середніх груп      мають  низький рівень розвитку та розділу «Мовлення дитини» в середній групі А -5% дітей, середній Б -19% мають низький рівень. Вихователям  необхідно спланувати та провести індивідуальну роботу протягом травня місяця та оздоровчого періоду.

Найкращі показники обстеження дітей на кінець 2019-2020 н. р. показали, що  вихованці молодшої групи  Б не мають низького рівня розвитку. В молодшій групі В  з кожного розділу є діти які мають низький рівень. У зв’язку з карантином по COVID-19  батькам  цих дітей   надавались  рекомендації для роботи вдома.

В спеціалізованій групі   на підставі проведеної роботи було визначено рівень розвитку дітей за кожним з розділів навчальної програми, а також сформованість окремих умінь і навичок.

Беручи до уваги середній показник сформованості навчальної компетенції, більшість дітей відповідно до розділів програми мають достатній рівень (50 % ) і низькій рівень (50 % ).  Діти, які мають низький  та критичний рівень розвитку потребують  індивідуального підходу у навчанні. У зв’язку з карантином по COVID-19 вони не відвідують дошкільний заклад   і педагогами цієї групи проводяться онлайн навчання та надаються  рекомендації батькам для подальшої роботи з цими дітьми,

 

6  32% 6 32 % 7 36%
Старша група В 20 12 60 % 3 15%  5 25%
Логопедична група А 17 7 41 % 10 59%  –
Логопедична група Б 16 6 38% 10 62 %  –  –

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділи програми Рівні розвитку
високий достатній низький Критичний
Рідна природа 0 %

 

36 %

(4 дітей)

46 %

(5 дітей)

18 %

(2 дитини)

Гра 18 %

(2дитини)

46 %

(5 дітей)

18 %

(2дитини)

18 %

(2 дитини)

Образотворча діяльність 0 %

 

36 %

(4 дітей)

46 %

(3 дітей)

18 %

(1 дитина)

Праця 0 %

 

46%

(5 дітей)

46 %

(5 дитина)

8 %

(1 дитина)

 

 

 

 

Розділи програми Рівні розвитку
високий достатній низький критичний
Розвиваємо мову та мовлення 19 %

(2 дітей)

27 %

(3 дітей)

27 %

(3 дітей)

 27 %

(3 дітей)

 

Конструювання             36 %

(4 дітей)

46 %

(5 дітей)

9 %

(1 дитина)

9 %                         (1 дитина)
Цікава математика 9 %

(1 дитина)

46 %

(5 дітей)

36 %

(4 дитини)

9 %

(1 дитина)

Дитина і

навколишній світ

0 %

 

46 %

(5 дітей)

36 %

(4 дитини)

18 %

(2 дитини)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середня група А

 

 

 

 

 

 

Середня  група Б

 

Середня група Б

 

 

Середня група В

 

 

 

 

 

Середня група В

 

 

Середня група В

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГРУПИ ДЛЯ ДІТЕЙ  МОЛОДШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ А, Б, В.

 

Група Кіл-

кість  обс-

те-

же-

них дітей

Освітні лінії
Особистість дитини Дитина в соціумі Дитина у природ. довкіл. Гра дитини
В Д С  

Н

В Д С Н В Д С В Д С Н
Молод-

ша гр. А

22 37%

 

60%

 

3%

 

 

30%

 

 

60%

 

 

10%

 

 

 

 

 32%

 

 

56%

 

 

12%

 

 

35%

 

 

60%

 

 

5%

 

 

 

Молод-

ша гр. Б

 

22

6%

 

24%

 

 

63%

 

 

 

62%

 

35%

 

 3%

 

37%

 

49%

 

 12%

 

65%

 

30%

 

5%

 

 –

 

Молод-

ша гр. В

 

20

13%

 

62%

 

25%

 

7% 2%

 

30%

 

64%

 

5% 14%

 

63%

 

23%

 

5%

 

29%

 

63%

 

3%

 

 

 

 

 

Молодша А група

 

Молодша група Б

 

 

 

 

Молодша  група В

 

 

 

ГРУПИ ДЛЯ ДІТЕЙ  МОЛОДШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ А, Б, В.

Група Загаль

на

к-сть обстеж

дітей

Освітні лінії
 Дитина у світі культури Дитина в сенсорно-пізнав. просторі  Мовлення дитини
В Д С В Д  С Н В Д С Н
 Молодша  гр. А 22 32%

 

61%

 

7%

 

38%

 

 

55%

 

7%

 

 – 23%

 

64%

 

13%

 

 –

 

 Молодша гр. Б 22 67% 32%

 

1%

 

49%

 

43% 6%

 

 2% 68%

 

20%

 

12%

 

 –
Молодша

гр. В

20 17%

 

17%

 

65%

 

1% 23%

 

34%

 

41% 2%

 

10%

 

26%

 

54%

 

10%

 

 

Молодша А група

 

Молодша Б група

 

 

Молодша В група

 

 

За результатами проведеного моніторингу рівня розвитку дошкільників у дошкільному закладі станом на 16.03.2020 року можна зробити висновки, що   вихованці старших груп  мають тільки високий та достатній рівень розвитку і 100%  готові    до навчання в школі.

В середніх групах  гарні  показники мають вихованці усіх середніх груп. Лише з розділу «Особистість дитини» 16% дітей середніх груп      мають  низький рівень розвитку та розділу «Мовлення дитини» в середній групі А -5% дітей, середній Б -19% мають низький рівень. Вихователям  необхідно спланувати та провести індивідуальну роботу протягом травня місяця та оздоровчого періоду.

Найкращі показники обстеження дітей на кінець 2019-2020 н. р. показали, що  вихованці молодшої групи  Б не мають низького рівня розвитку. В молодшій групі В  з кожного розділу є діти які мають низький рівень. У зв’язку з карантином по COVID-19  батькам  цих дітей   надавались  рекомендації для роботи вдома.

В спеціалізованій групі   на підставі проведеної роботи було визначено рівень розвитку дітей за кожним з розділів навчальної програми, а також сформованість окремих умінь і навичок.

Беручи до уваги середній показник сформованості навчальної компетенції, більшість дітей відповідно до розділів програми мають достатній рівень (50 % ) і низькій рівень (50 % ).  Діти, які мають низький  та критичний рівень розвитку потребують  індивідуального підходу у навчанні. У зв’язку з карантином по COVID-19 вони не відвідують дошкільний заклад   і педагогами цієї групи проводяться онлайн навчання та надаються  рекомендації батькам для подальшої роботи з цими дітьми,