Результати моніторингу якості освіти за 2020-2021 н.р.

З метою виявлення сформованості  у дошкільників   обсягу необхідної інформації, життєво важливих умінь і навичок, системи ціннісних ставлень до світу та самого себе відповідно вимог Базового компоненту дошкільної освіти  за  підсумками  2020-2021  навчального року, наказу  ДНЗ № 3 «Теремок» №109 від 01.09.2020 року «Про організацію та проведення моніторингу рівня розвитку дошкільників  в ДНЗ у 2020-2021 н. р.» у дошкільному закладі проведене моніторингове обстеження  дітей. Обстеження проводилося відповідно:

– за  методикою  кваліметричної моделі (вихованці  старших та логопедичних груп);

– за  методичним посібником «Моніторинг досягнень дітей дошкільного віку згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти» рецензенти Н.В.Омельченко – голова правління Всеукраїнського об’єднання «Асоціація працівників дошкільної освіти», Т. І. Туркот – кандидат пед. наук, доцент кафедри теорії і методики дошкільного виховання та початкової освіти КВНЗ  «Херсонська академія неперервної освіти»    (вихованці середніх та молодших груп,  груп раннього віку);

– за розділами програми «Віконечко»  (спеціалізована група).

У ході обстеження були враховані основні показники, що характеризують найістотніші сторони розвитку   дошкільників та повною мірою засвідчують повноту й цілісність їх розвитку – фізичного, психічного, соціального. Через проведення цілеспрямованої роботи складено загальне уявлення про те, наскільки діти оволоділи основними способами розумових дій,  як розвинуті у них  види діяльності, сформовані  базові якості, компетентність дітей  за  видами діяльності та освітніми лініями.

Обстежено  286 дітей. Із них:

– старшого дошкільного віку – 89 дітей;

– середнього дошкільного віку – 56 дитини;

– молодшого дошкільного віку – 44 дитини;

– раннього віку – 48 дітей;

– в  спеціалізованій групі – 8 дітей, із яких 3 дітей ідуть до школи.

Узагальнюючи результати  моніторингового обстеження  рівня  розвитку

дітей  в ДНЗ  можна зробити висновки:

Група Кіль-

кість дітей

 Високий рівень  Достатній рівень  Середній рівень Низький рівень
Кіл-сть дітей % Кіл-сть дітей % Кіль-кість дітей % Кіл- сть дітей  %
Старша група А 21 20  95 % 1   5%  –
Старша група Б 19 15  79 % 4 21%  –
Старша група В 18     9  50 % 9 50%   –  –
Логопедична група А 16 4 25 % 12 75%  –
Логопедична група Б 11 6 54 % 5 46%  –  –
Всього 85 54 63% 31 37%        

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ГРУПА «МЕТЕЛИКИ» ДЛЯ ДІТЕЙ  ІЗ ЗПР

На підставі проведеного діагностичного обстеження було визначено рівень розвитку дітей за кожним з розділів навчальної програми, а також сформованість окремих умінь і навичок.

          Високий рівень розвитку мають 3 дітей; достатній рівень – 3 дітей;

низький рівень розвитку  –  3 дітей.

Слід зазначити, що є  одна дитина із критичним рівнем розвитку , яка   є особливою    та потребує індивідуального підходу у навчанні. Ці дані можна простежити за допомогою діаграми:                                                                                

 Результати рівня розвитку дітей спеціалізованої групи «Метелики”,травень 2021 рок

Розділи програми Рівні розвитку
високий достатній низький критичний
Математика 30 %

(3 дітей)

40 %

(4 дітей)

10 %

(1 дитина)

20 %

(2 дітей)

Дитина і

навколишній світ

40 %

(4 дітей)

20 %

(2 дітей)

20 %

(2 дітей)

20 %

(2 дітей)

Гра 50 %

(5 дітей)

20 %

(2 дітей)

20 %

(2 дітей)

10 %

(1 дитина)

Конструювання 50 %

(5 дітей)

10 %

(1 дитина)

30 %

(3 дітей)

10 %

(1 дитина)

Розвиваємо мову та мовлення 20 %

(2 дітей)

30 %

(3 дітей)

10 %

(1 дитина)

40 %

(4 дітей)

 

Розділи програми Рівні розвитку
високий достатній низький критичний
Образотворча діяльність 40 %

(4 дітей)

10 %

(1 дитина)

40 %

(4 дітей)

 

10 %

(1 дитина)

 

Рідна природа 20 %

(2 дітей)

30 %

(3 дітей)

40 %

(4 дітей)

10 %

(1 дитина)

 

Праця 40 %

(4 дітей)

10 %

(1 дитина)

40 %

(4 дітей)

10 %

(1 дитина)

 

 ГРУПИ ДЛЯ ДІТЕЙ СЕРЕДНЬОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ А, Б, В.

Група Кіль

кість обстежених дітей

Освітні лінії
Особистість дитини Дитина в соціумі Дитина у природному довкіллі Гра дитини
В

%

Д

%

С

%

Н

%

В

%

Д

%

 С

%

В

%

Д

%

С

%

В

%

Д
%
С

%

Серед

ня гр. А

 

20

22

 

47

 

18  

 

13

 

35

 

 

42

 

23 25

 

 37

 

38   43

 

38

 

16 3
Серед

ня гр. Б

 

16

 

 24

 

 

 61

 

 

15

 

 

 –

 

 27

 

 

 57

 

 

16

 

39

 

 

52

 

 

 9  

 

48  

 

48

 

 

4

 

Серед

ня гр. В

20  

 50

 

 

30

 

 20   –  

 65

 

20 15  

 45

 

 

40

 

 

 15

 

 

 65

 

 

 35

 

 

ГрУПИ ДЛЯ ДІТЕЙ СЕРЕДНЬОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ А, Б, В

Група Загаль

на

к-сть обстежених

дітей

Освітні лінії
 Дитина у світі культури Дитина в сенсорно-пізнав. просторі  Мовлення дитини
В

%

Д

%

С

%

В

%

Д

%

 С

%

Н

%

В

%

Д

%

С

%

Н

%

Середня гр. А 20 26

 

43

 

 31

 

34 

 

44

 

17

 

5 12 29

 

49 10
Середня гр. Б 16 46

 

13

 

41

 

37

 

12 51

 

 46

 

 13

 

 41

 

 –
Середня гр. В 20 55

 

40 5

 

60

 

30

 

10

 

 – 40

 

35

 

25

 

 –

 

 ГРУПИ ДЛЯ ДІТЕЙ  МОЛОДШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ А, Б, В.

Група Кіл-

кість  обс-

те-

же-

них дітей

Освітні лінії
Особистість дитини Дитина в соціумі Дитина у природ. довкіл. Гра дитини
В

%

Д

%

С

%

 

Н

%

В

%

Д

%

С

%

Н

%

В

%

Д

%

С

%

В

%

Д

%

С

%

Н

%

Молод-

ша гр. А

 

19  

22

 

 

61

 

 

22

 

 

 

15

 

 

68

 

17  

 

 

19

 

 

55

 

 

26

 

 

54

 

 

39

 

7  

 

Молод-

ша гр. Б

 

13

68

 

23

 

 

9

 

 

 

71

 

22

 

7

 

50

 

32

 

 18

 

57

 

23

 

20

 

 –

 

Молод-

ша гр. В

 

12

 

24

 

 

48

 

 

24

 

 

4

 

28

 

 

43

 

 

19

 

10 15  

67

 

 

18

 

 

30

 

55  

8

 

 

7

 

 ГРУПИ ДЛЯ ДІТЕЙ  МОЛОДШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ А, Б, В

Група Загаль

на

к-сть обстеж

дітей

Освітні лінії
 Дитина у світі культури Дитина в сенсорно-пізнав. просторі  Мовлення дитини
В

%

Д

%

С

%

Н

%

В

%

Д

%

 С

%

Н

%

В

%

Д

%

С

%

Н

%

 Молодша  гр. А 19 46 39 15

 

39

 

 

8

 

53

 

 – 37 11

 

52  –

 

 Молодша гр. Б 13 60 27

 

13

 

57

 

13 30

 

 – 54

 

25

 

21  –
Молодша

гр. В

12 24

 

53 17

 

6 26

 

16

 

51 7 14

 

40 28 18

За результатами проведеного моніторингу рівня розвитку дошкільників у дошкільному закладі   можна зробити висновки, що   вихованці старших груп  мають тільки високий та достатній рівень розвитку і 100%  готові    до навчання в школі.

В середніх групах  гарні  показники мають вихованці   середньої групи Б і В . В середній А групі діти  мають низький рівень розвитку  майже з усіх ліній розвитку.

Гарні показники  рівня розвитку на кінець 2020-2021 н. р. показали  вихованці молодшої  Б та молодшої А груп, які не мають низького рівня розвитку. В молодшій групі В  з кожного розділу є діти, які мають низький рівень.

Вихователям молодших та середніх груп  необхідно спланувати та провести індивідуальну роботу з дітьми, які мають низький рівень розвитку протягом   оздоровчого періоду.