Звіт директора про роботу у 2017-2018 навчальному році

Звіт

керівника закладу дошкільної  освіти (ясла-садка) № 3 «Теремок»

перед педагогічним колективом та громадськістю за підсумками 2017-2018 н.р.

 Керуючись  основними  положеннями  Закону  України «Про  освіту», «Про  дошкільну освіту», «Про  засади мовної політики»,  Концепції дошкіль-

ного виховання в Україні, Національної  доктрини  освіти та виконуючи план

роботи на 2017-2018 навчальний рік колектив дошкільного закладу протягом

року працював  творчо  та  злагоджено.

 1. Загальна характеристика

        Заклад дошкільної  освіти  (ясла-садок)  № 3 «Теремок» розпочав своє існуванння у 1983 році. Групові приміщення повністю забезпечені меблями та ігровим обладнанням. Розвивальне середовище дитячого садка організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям.

Для занять дітей створені всі умови, а саме, обладнані спеціальні приміщення:

– кабінет практичного психолога;

– логопедичні кабінети;

– музична зала;

-спортивна зала;

– кімната для занять гуртків;

– прогулянкові майданчики для кожної вікової групи;

– спортивний  майданчик;

– методичний кабінет ;

–  медичний блок.

2. Склад вихованців                          

         Заклад дошкільної  освіти (ясла-садок) №3 «Теремок» комунального типу, підпорядковується відділу освіти Конотопської міської ради Сумської області.

За проектною потужністю дошкільний заклад розраховано на 270 місць для дітей від 2-х років до 6 (7) років. Групи комплектуються  у вересні місяці за направленнями  відділу  освіти  Конотопської міської ради.

У 2017 – 2018 навчальному році  функціонувало 14 вікових груп:

– 2 групи раннього віку;

– 2 логопедичні групи;

– 1 спеціалізована група;

–  9 груп для дітей дошкільного віку;

У цьому році заклад відвідувало 320 дітей,  із них:

– раннього віку –   48 дітей;                                                                                                                                                          · дошкільного віку – 272 дітей;

 • випускаються до школи – 74 дитини.

За звітний період прийнято  – 73 дитини.

Вибуло – 11 дітей.

 1. Кадрове забезпечення

Педагогічний процес у ЗДО № 3 забезпечують кваліфіковані, досвідчені педагоги: 3 учителя-логопеда, учитель-дефектолог, 3 музичних керівника, інструктор з фізичної культури, практичний психолог, 29 вихователів, завідувач та вихователь-методист. Із них мають:

– повну вищу педагогічну освіту  –  24 педагога (60 %);

– базову вищу педагогічну освіту – 2 педагога (5 %)

– середню спеціальну педагогічну освіту -14 педагогів (35%);

 • вищу кваліфікаційну категорію – 6 педагогів (15 %);
 • першу кваліфікаційну категорію – 5 педагогів (13 %);
 • другу кваліфікаційну категорію – 8 педагогів (20 %);
 • кваліфікаційну категорію «спеціаліст» – 5 педагогів (13%);

– 10 тарифний розряд -16 педагогів (39%)

Слід відмітити, що адміністрація створює оптимальні умови для постійного професійного росту педагогів. У поточному році проатестовано 8 педагогів, із них підвищили кваліфікаційну категорію 3 педагога: 2 вихователя – першу кваліфікаційну категорію; 1 педагогічний працівник-другу кваліфікаційну категорію.

Упродовж звітного періоду намітилася тенденція стабілізації колективу.

Прийнято до навчального закладу 5 (п’ять) осіб, із них: 3 (три) –  вихователя, 1 (один) практичний психолог,  1 (один) музичний керівник.

 4. Пріоритетні завдання ДНЗ № 3  у 2017 – 2018 н.р.

Заклад дошкільної освіти у 2017-2018 навчальному році  працював над головною методичною метою – «Забезпечення якісної освіти дошкільників шляхом формування інноваційної культури педагога як важливого чинника в реалізації Базового компоненту дошкільної освіти, державних вимог до рівня сформованості життєвої компетентності особистості, освіченості, розвиненості й вихованості дошкільників перед вступом їх до школи» та основними завдання ми на 2017-2018  навчальний  рік:

 1. Створювати умови для формування  предметно – практичної компетенції вихованців відповідно до сучасних вимог дошкільної освіти.
 2. Продовжити роботу педагогічного колективу по забезпеченню системного підходу до охорони  життя  і  збереження  здоров’я  дітей  раннього  та дошкільного  віку, у  тому  числі,  з  особливими  освітніми  потребами, створювати  в  ДНЗ  здоров’язбережувальне  середовище, цілісну систему формування культури здоров’я   в  єдності з батьками.
 3. Удосконалювати форми, зміст та методи роботи з педагогами і дітьми щодо екологічного виховання дошкільників, прагнення зберігати ресурси землі та особливої причетності до майбутнього природи.
 4. Активізувати роботу з  формування мовленнєвої компетентності дошкільників  шляхом  використання  методів інтерактивної взаємодії, сучасних інформаційних технологій у контексті розвитку  національно – патріотичного потенціалу особистості.

 

5.Аналіз стану здоров’я дітей,  які    виховуються у закладі дошкільної

освіти  упродовж  2017 – 2018 н.р.

У співпраці з педагогічними працівниками медичний персонал дошкільного закладу турбувався про здоров’я, фізичний розвиток кожної дитини, вивчаючи динаміку дитячої захворюваності та її причини.

У 2017 – 2018 н. р. педагоги продовжували спрямовувати свою  роботу на охорону і зміцнення здоров’я вихованців. З цією метою  у дошкільному закладі  створена необхідна матеріально-технічна  та методична база. За станом здоров’я дошкільники розподілені  на три медичні підгрупи:                                       – основну – 262 дітей  (81%);                                                                                                   –  підготовча – 55 дошкільників  (18 %);                                                                               –  спеціальна – 3 чоловік (1%)

Число дітей  на «Д» обліку – 53 дитини.

Ефективність оздоровчої роботи протягом року забезпечувалась завдяки використанню в роботі з дошкільниками  нетрадиційних оздоровчих технологій, а саме: ароматерапії,  піскотерапії, полоскання горла настоями лікарських трав, різних видів масажу, вправ для розвитку дрібної моторики рук,  для лікування та профілактики плоскостопості, психогімнастики тощо.

6. Якість реалізації освітньої програми

Для ефективного вирішення проблем навчання та виховання дітей педагоги перебувають у постійному творчому пошуку, експериментують та впроваджують сучасні перспективні програми та методики.

У цьому навчальному році дошкільний заклад працює за    програмою  навчання та виховання дитини дошкільного віку «Дитина», якою передбачено орієнтири змістового наповнення освітньої роботи з 5-річними дітьми та яка націлює педагогів і батьків на особистісний розвиток дітей за основними напрямами освітньої роботи, соціалізації дошкільнят, ігрова діяльність, підготовка до школи, створення розвивального простору для дітей дошкільного віку.

Провідними принципами  програми є:

 • Гуманізація педагогічного процесу, що полягає в орієнтації педагога на особистість дитини, її вікові, індивідуальні особливості, організація ефективного життєвого простору – природного, культурного, соціального в підтримці пізнавальної активності;
 • Індивідуального підходу до виховання дитячої особистості;
 • Інтеграції, системності, комплексності при визначенні змісту розділів програми та в процесі планування і здійснення освітньо-виховної роботи.

Це дає можливість педагогам проявляти власну ініціативу, творчість, самостійний пошук у доборі форм, методів організації роботи, творчо впроваджувати педагогічні інновації, особистісно орієнтовані технології.      Враховуюч сучасні вимоги до здобуття дітьми якісної дошкільної освіти, виховання всебічно розвиненої особистості в ЗДО впроваджуються авторські програми,  альтернативні методики навчання: елементів методики ТРВЗ, спадщини видатного педагога   В.О.Сухомлинського,   модифіковані   кубики  В.М.Андросової, мнемотехніка, логоритміка,  методика розвитку мовлення  Наталії  Гавриш, «Дошкільнятам сталий розвиток», здоров’язберігаючі технології тощо

Ведеться гурткова робота на платній основі – гурток англійської мови, хореографії  та безоплатній основі за інтересами та здібностями дітей: «Логіки» (розвиток логічного мислення), «Подорож у країну казок» (гурток драматизації), «Дзвіночок»  (розвиток вокальних здібностей), «Юні художники» (малювання), «Колобок» (тістопластики), «Умілі ручки»; гуртки екологічного спрямування «З природою на ти», «Мандруємо світом природи» «Пізнайко»; на розвиток логічного мислення – «Чомусики», виразного читання «Юний читець».  Планування гурткової роботи  здійснюється на основі програм, які розроблені керівниками  гуртків.

Головною метою роботи колективу дошкільного закладу є виховання дитини, здатної продовжувати навчання упродовж усього життя та  досягати певних  успіхів.  У цьому році із 105 дітей йдуть до школи 74 дитини старшого дошкільного віку, 14 – залишається на другий рік в старших групах в ДНЗ, 6 – йдуть в логопедичну групу  і  9 – залишаються в логопедичних групах на повторний курс навчання. У результаті проведеного обстеження готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання  в школі маємо такі результати: 11 дітей – логопедична група А, 9 – логопедична група Б, 16-старша група А, 23-старша група Б, 12-старша В, спеціалізована група -3 дитини.

Узагальнюючи результати розвитку компетенції особистості дитини за освітніми лініями за підсумками 2017-2018 навчального   року маємо такі результати:

Група Кіль-

кість дітей

 Високий рівень  Достатній рівень  Середній рівень Низький рівень
Кіл-сть дітей % Кіл-сть дітей

 

% Кіль-кість дітей % Кіл- сть дітей  %
Старша група А 22 16  73% 5 23% 1 4%
Старша група Б 24 13  54% 8 33% 3  13%
Старша група В 24     13  55% 7 29% 4 16%
Логопедична група А 17 12 70% 5 30%  –
Логопедична група Б 18 9 50% 8 44% 1 6%

 

ГРУПИ ДЛЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ А, Б, В

ЛОГОПЕДИЧНІ ГРУПИ А, Б

Згідно проведеного дослідження та опрацьованим даним слід зазначити, що готовими до навчання в школі  слід вважати   100%  дошкільників.  

 1. Організація роботи з сім’ями вихованців.

Педагоги дошкільного закладу протягом навчального року працювали у тісному взаємозв’язку з родинами вихованців. Батьки були активними учасниками навчально-виховного процесу.  Форми  взаємодії з батьками та громадськістю спрямовані на реалізацію пріоритетних завдань у закладі та  розвиток, виховання майбутньої особистості, а саме це:

– індивідуальні форми:   консультації, відвідування ДНЗ тощо;

– наочно-письмові: батьківські куточки, стенди, анкетування, родинні газети;

-групові: практикуми, гуртки за інтересами, школа молодих батьків

-колективні: конференції, батьківські збори, тематичні зустрічі, спільні свята тощо.

У ЗДО стало традицією проведення Дня відкритих дверей для батьків, родинних свят, місячників та тижнів родинно-сімейного виховання.  Увійшло  в систему проведення звітних концертів  учасників гуртків  закладу  для батьків, а саме: «Ми юні таланти» (звіт роботи гуртка «Дзвіночок»,   хореографічного гуртка), «Ми маленькі актори» (звіт гуртка «Подорож у країну казок»), постійнодіюча виставка малюнків гуртка «Юні художники».  Проводиться виставка стіннівок, фотоальбомів «Знайомтесь – це Я, знайомтесь – це моя сім’я» по обміну досвідом  виховання в сім’ї; в середніх групах – батьківські збори у нетрадиційній формі; спільні з батьками  спортивні та музичні розваги.

 8. Система роботи щодо соціального захисту дитини.

Заклад дошкільної освіти є державним закладом, у якому суворо дотримуються вимоги щодо забезпечення прав дитини, які закріплені у основних державних документах:

 • Конституція України;
 • Конвенція ООН про права дитини;
 • Закон України «Про охорону дитинства»;
 • Сімейний кодекс.

У закладі налагоджена система роботи щодо соціального захисту дитини.

На початку навчального року, складається соціальний паспорт закладу, розробляється план заходів та проводиться аудит дітей різних пільгових категорій. У нашому закладі дошкільноої освіти виховувалось: 2 дитини – сироти; 5 дітей-інвалідів; 5 дітей з багатодітних сімей; 20 дітей з малозабезпечених сімей, 1 дитина, батьки якої  виконують службові обов’язки    в зоні АТО, 1 дитина, яка має статус ЧАЕС.

 9.Організація харчування у ДНЗ

Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей. Організація харчування ведеться відповідно Інструкції з організації харчування дітей, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України  та  Міністерства  охорони  здоров’я  України  від  17.04.2006  року

№ 298/227. У ЗДО працює дві сестри медичні старші, досвідчені   кухарі. Про їх роботу говорять результати – за цей навчальний рік за результатами перевірок   порушень санітарного стану приміщень та харчоблоку, а також порушень відповідності нормам калорійності харчування дітей не виявлено.

Моніторинг за організацією раціонального харчування, на підставі накопичувальної відомості показав, що норми за основними продуктами протягом року в основному  виконані,

         Виконання норм харчування дітей в середньому у 2017 р. складає: яслі -91 %, дошкільні групи – 88 %.   Вартість харчування сад -15 грн.,   яслі -12 грн.

У закладі харчуються діти пільгових категорій:

* безкоштовно:   діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування,  діти –інваліди,  діти з малозабезпечених сімей та діти, батьки, яких знаходяться безпосередньо в зоні  АТО.

 10. Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я дітей та педпрацівників

У дитсадку організовано чотирьохразове харчування дітей, в період літньої оздоровчої кампанії вводиться другий сніданок у вигляді  фруктів та соків, передбачена дієта для дітей згідно рекомендацій лікаря. Цього року харчування значно покращилося за рахунок збільшення асортименту продуктів харчування.

Педколективом проводиться планомірна і систематична робота по забезпеченню безпеки життєдіяльності дітей. Розроблено комплексний план роботи по ознайомленню дітей з  БЖД, у жовтні та квітні проводиться «Тиждень безпеки».

Щорічно діти проходять диспансерний огляд лікарів-фахівців.

Працівники ЗДО   № 3 «Теремок» двічі на рік проходять медичний огляд.

Усі педпрацівники мають щорічну відпустку з виплатою оздоровчих .Для покращення роботи в ЗДО № 3  залучаємо педагогічну та батьківську громадськість. Двічі на рік проводяться батьківські збори, на яких вирішуються нагальні та планові питання .

 1. Матеріально технічне забезпечення освітньо – виховного процесу.

Упродовж 2017-2018 навчального року   поліпшення  матеріально-технічної бази відбувалось за рахунок коштів місцевого бюджету, допомоги   депутатів Конотопської міської ради Білоус І.В. та Омельченко Т. П. у придбанні тіньового навісу та обладнання на ігровий майданчик спеціалізованої групи,  депутата  Верховної Ради України Молотка Ігора Федоровича. який подарував дитячу гірку   для ігрового майданчика.

Адміністрація ЗДО проаналізувала стан матеріально-технічної бази та підготувала у серпні бюджетний запит на 2018 рік, згідно якого відбуваються придбання: миючих засобів, будівельних та господарчих матеріалів, дитячих меблів, м’якого інвентарю та інших засобів необхідних для забезпечення життєдіяльності дошкільного закладу. Міська рада та управляння освіти здійснюють фінансування згідно наявних коштів. За що ми щиро вдячні.

Звіт

керівника дошкільного навчального закладу (ясел-садка) № 3 «Теремок»

перед педагогічним колективом та громадськістю за 2016-2017 н.р.

У 2016-2017 навчальному році колектив дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №3 «Теремок» працював творчо та відповідально керуючись чинними державними документами:

– Конституцію України

– Законом України “Про освіту”

– Законом України “Про дошкільну освіту”

– Положенням «Про дошкільний навчальний заклад»

– Базовим компонентом дошкільної освіти

– Програмою виховання і навчання дітей «Дитина»

– Статутом та річним планом роботи дошкільного навчального закладу.

     Загальна характеристика

  Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №3 «Теремок» комунального типу, підпорядковується відділу освіти Конотопської міської ради.

За проектною потужністю дошкільний заклад розраховано на 270 місць для дітей від 2-х років до 6 (7) років. Групи Днз комплектуються  у вересні місяці за направленнями  відділу  освіти  Конотопської міської ради

У 2016 – 2017 навчальному році  функціонувало 14 вікових груп:

– 2 групи раннього віку;

– 2 логопедичні групи;

–  9 груп для дітей дошкільного віку;

 – 1 спеціалізована група, яка була відкрита у вересні 2016 року.

Протягом навчального року заклад відвідувало   302 дитини,  із них:

– раннього віку – 49 дітей

· дошкільного віку – 235 дітей;

 • випускаються до школи57 дітей.

За звітний період прийнято  – 93 дитини.

Вибуло25 дітей.

Кадрове забезпечення

Педагогічний процес у ДНЗ № 3 забезпечують кваліфіковані, досвідчені педагоги:, 2 учителя-логопеда, учитель-дефектолог, 2 музичних керівника, інструктор з фізичної культури, практичний психолог, 29 вихователів, вихователь-методист. Із них мають:

 • повну вищу педагогічну освіту – 20 педагогів (57 %);

– базову вищу педагогічну освіту – 2 педагога (6 %)

 • середню спеціальну педагогічну освіту -13 педагогів (37%);
 • вищу кваліфікаційну категорію – 5 педагога (14 %);
 • першу кваліфікаційну категорію – 3 педагога (10%)
 • другу кваліфікаційну категорію –5 педагога (14%)
 • кваліфікаційну категорію «спеціаліст» – 7 педагогів (20%)

Слід відмітити, що адміністрація створює оптимальні умови для постійного професійного росту педагогів: у поточному році проатестовано 3 педагога, із них підвищили кваліфікаційну категорію – 1 педагогічний працівник. Курси підвищення кваліфікації пройшли 2 педагога.

 Пріоритетні напрямки діяльності у 2016-2017 навчальному році.

Діяльність дошкільного закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

 збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я;

 формування особистості, забезпечення соціальної адаптації;

 розвиток творчих здібностей та нахилів;

Також виходячи із аналізу позитивних та проблемних моментів при розв’язанні завдань поточного навчального року, враховуючи недоліки та досягнення, колективом ДНЗ було визначено наступні цільові пріоритети  на 2016/2017 навчальний рік:

 1. Розпочати роботу з формування комунікативно-мовленнєвої та мовної компетентності дошкільників в контексті формування в дітей культури міжнаціонального спілкування, долучення дітей до цінностей національної культури свого народу в світлі вимог Базового компонента дошкільної освіти.

 

 1. Продовжувати створювати умови для збереження оптимального рухового режиму, загартування та зміцнення здоров’я дітей, використовуючи сучасні методи оздоровчо-розвивального напрямку та різноманітну дитячу діяльність.

 

 1. Створювати умови для формування у дошкільників звичок і моделей поведінки, орієнтованих на сталий стиль життя, прагнення зберігати ресурси землі та особливої причетності до майбутнього природи.

 

4.Сприяти налагодженню тісної взаємодії з родинами та громадськістю щодо надання якісної дошкільної освіти.

Аналіз стану здоров’я дітей,  які    виховуються у дошкільному закладі

упродовж 2016 – 2017 н.р.

У співпраці з педагогічними працівниками медичний персонал дошкільного закладу турбувався про здоров’я, фізичний розвиток кожної дитини, вивчаючи динаміку дитячої захворюваності та її причини.

У 2016 – 2017 н. р. педагоги продовжували спрямовувати свою  роботу на охорону і зміцнення здоров’я вихованців. З цією метою  у дошкільному закладі  створена необхідна матеріально-технічна  та методична база. За станом здоров’я дошкільники розподілені  на три медичні підгрупи:

– основну – 245 дітей (80%);

–  підготовча – 54 дошкільників  (18%)                                                       –  спеціальна – 3 чоловік (2%)

Число дітей  на «Д» обліку – 53 дитини.

Організація харчування у ДНЗ.

Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе дотримання санітарно-гігієнічних вимог на харчоблоці та процесу приготування і зберігання їжі. Усі продукти харчування, що надходять до ДНЗ  відповідають вимогам державних стандартів, супроводжуються накладними, сертифікатами якості, висновками санітарно-епідеміологічної експертизи. Закупівлю продуктів харчування та оформлення необхідної документації здійснює управління освіти згідно системи прозоро.

З 1 листопада 2016 року в ДНЗ введене 4 разове харчування вартістю для дітей раннього віку – 22грн. (батьки сплачують 60% від ціни ) та дітей дошкільного віку 26 грн. (батьки сплачують )

Аналіз виконання норм харчування показав, що в середньому на протязі року виконано: норми з м’яса на 95%, риби на 90%, молока на 85%, сир кисломолочний на 90%, яйця на 95%, овочі на 90%, фрукти на 50%, соки на 90% Робота з організації харчування дошкільників в ДНЗ ведеться на достатньому рівні.

У закладі харчуються діти пільгових категорій:

* безкоштовно:   діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування,  діти –інваліди,  діти з малозабезпечених сімей та діти, батьки, яких знаходяться безпосередньо в зоні  АТО.

* 50% – діти з багатодітних сімей.

Організація роботи з сім’ями вихованців

Педагоги дошкільного закладу протягом навчального року працювали у тісному взаємозв’язку з родинами вихованців. Батьки були активними учасниками навчально-виховного процесу: брали участь у поведенні свят, майстер класів, виставок декоративно-прикладного мистецва та малювання.

У ДНЗ стало традицією проведення Дня відкритих дверей для батьків, родинних свят, місячників та тижнів родинно-сімейного виховання.

З метою  оновлення, пошуку нових форм співпраці з батьками, створення позитивного іміджу ДНЗ у місті, забезпечення стабільності контингенту вихованців, організовано додаткові освітні послуги. У поточному навчальному році працювали гуртки :англійської мови, хореографії, квілінгу та об’ємної аплікації.

 Система роботи щодо соціального захисту дитини

Дошкільний навчальний заклад є державним закладом, у якому суворо дотримуються вимоги щодо забезпечення прав дитини, які закріплені у основних державних документах:

 • Конституція України;
 • Конвенція ООН про права дитини;
 • Закон України «Про охорону дитинства»;
 • Сімейний кодекс.

У закладі налагоджена система роботи щодо соціального захисту дитини

На початку року, складається соціальний паспорт закладу, розробляється план заходів та проводиться аудит дітей різних пільгових категорій. У нашому дошкільному закладі виховувалось:  6 дітей-інвалідів; 4 дитини з багатодітних сімей; 15 дітей з малозабезпечених сімей, 2  дітей, батьки яких виконували службові обов’язки  в зоні АТО, але уже повернулись на місце проживання.

Матеріально технічне забезпечення освітньо – виховного процесу.

Упродовж 2016-2017 навчальний рік поліпшення  матеріально-технічної бази відбувалось за рахунок коштів місцевого бюджету, допомоги депутатів Конотопської міської ради,  саме Омельченку Тарасу Павловичу та Ульянченко Оксані Федорівні, які допомогли у придбання стільців для музичої зали та медичних вагів.

Адміністрація ДНЗ проаналізувала стан матеріально-технічної бази та підготувала у серпні бюджетний запит на 2017 рік, згідно якого відбуваються придбання: миючих засобів, будівельних та господарчих матеріалів, дитячих меблів, м’якого інвентарю та інших засобів необхідних для забезпечення життєдіяльності дошкільного закладу. Міська рада та управляння освіти здійснюють фінансування згідно наявних коштів. За що ми щиро вдячні.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *