Звіт керівника закладу дошкільної освіти (ясла-садка) № 3 «Теремок» перед педагогічним колективом та громадськістю

Звіт

керівника закладу дошкільної освіти (ясла-садка) № 3 «Теремок» перед педагогічним колективом та громадськістю за підсумками 2019-2020 н.р.

 Підготувала директор (завідувач)                                                                                                                            ЗДО № 3 «Теремок”                                                                                                                                                                    Литвиновська В.Ю.

Керуючись  основними  положеннями  Закону  України «Про  освіту», «Про  дошкільну освіту», «Про  засади мовної політики»,  Концепції дошкіль-

ного виховання в Україні, Національної  доктрини  освіти та виконуючи план

роботи на 2019-2020 навчальний рік колектив закладу освіти протягом року

працював  творчо  та  злагоджено.

 1. Загальна характеристика

        Заклад дошкільної  освіти  (ясла – садок)  № 3 «Теремок» розпочав своє існуванння у 1983 році. Групові приміщення повністю забезпечені меблями та ігровим обладнанням. Розвивальне середовище дитячого садка організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям.

Для занять дітей створені всі умови, а саме, обладнані спеціальні приміщення:

– кабінет практичного психолога;

– логопедичні кабінети;

– музична зала;

-спортивна зала;

– кімната для занять гуртків;

– прогулянкові майданчики для кожної вікової групи;

– спортивний  майданчик;

– методичний кабінет ;

–  медичний блок.

2. Склад вихованців                          

         Заклад дошкільної  освіти (ясла-садок) №3 «Теремок» комунального типу, підпорядковується відділу освіти Конотопської міської ради Сумської області.

За проектною потужністю дошкільний заклад розраховано на 270 місць для дітей від 2-х років до 6 (7) років. Групи комплектуються  у вересні місяці за направленнями  відділу  освіти  Конотопської міської ради.

У 2019 – 2020 навчальному році  функціонувало 14 вікових груп:

– 2 групи раннього віку;

– 2 логопедичні групи для дітей із фонетико-фонематичними вадами мовлення;

– 1 спеціалізована група для дітей із ЗПР;

–  9 груп для дітей дошкільного віку загального типу;

У цьому навчальному році заклад відвідувало 300 дітей,  із них:

– раннього віку –   47 дітей;

-дошкільного віку – 253 дітей;

Із загальної кількості дітей випускаються до школи 67 дітей.

За звітний період прийнято  52 дитини, вибуло7 дітей.

 1. Кадрове забезпечення

Освітньо – виховний процес у ЗДО № 3 забезпечують кваліфіковані,   педагоги: 4 вчителя-логопеда, вчитель-дефектолог, 3 музичних керівника, інструктор з фізичної культури, практичний психолог, 27 вихователів, директор (завідувач), вихователь-методист.   Із них мають:

– повну вищу педагогічну освіту  –  25 педагогів (66 %);

– базову вищу педагогічну освіту – 1 педагог (3 %)

– середню спеціальну педагогічну освіту -12 педагогів (31%);

 • вищу кваліфікаційну категорію – 8 педагогів (129 %);
 • першу кваліфікаційну категорію –5педагогів (13 %);
 • другу кваліфікаційну категорію – 4 педагогів (11%);
 • кваліфікаційну категорію «спеціаліст» – 8 педагогів (21%);

– 10 тарифний розряд -13 педагогів (34%).

Слід відмітити, що адміністрація створює оптимальні умови для постійного професійного росту педагогів. У поточному році проатестовано  7  педагогів (20%), із  них  підвищили  кваліфікаційну  категорію   2 педагога – вихователь Байдала Л.В. та вчитель-логопед Прасол І.О., яким за результатами атестації присвоєно  першу кваліфікаційну категорію.

Протягом  минулого  року   відбулися   деякі  зміни  в  комплектації кадрів дошкільного закладу.   До навчального закладу прийнято 4 (чотири) особи, із них: 1 (один)  вихователь, інструктор з фізкультури, практичний психолог та 1 (один) помічник вихователя.

 4. Пріоритетні завдання ЗДО № 3  у 2019 – 2020 н.р.

Заклад дошкільної освіти у 2019-2020 навчальному році  працював над головною методичною  проблемою – «Забезпечення якісної освіти шляхом формування інноваційної культури педагога як важливого чинника в реалізації Базового компоненту дошкільної освіти, розвитку національно свідомої, творчої, життєво компетентної особистості»   та основними завдання ми на 2019-2020  навчальний  рік:

 1. 1. Продовжити роботу по створенню й підтримці сучасного освітнього простору, сприятливого для гармонійного розвитку особистості дошкільника як гаранту готовності до Нової української школи та реалізації індивідуальних творчих потреб кожної дитини, продуктивного та критичного мислення через використання інноваційних технологій та альтернативних програм.
 2. Розпочати впровадження освітньої програми «Впевнений старт» для дітей старшого дошкільного віку з метою забезпечення їх збалансованого особистісного розвитку.
 3. Створювати умови по забезпеченню інклюзивного виховання в ЗДО та    індивідуального психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими потребами.
 4. Забезпечити методично-психологічний супровід наступності між дошкільною та початковою освітою в умовах НУШ.

З метою підвищення кваліфікаційного рівня у  2019 -2020 н. р.   педагоги дошкільного закладу  брали активну участь у проведенні семінарів, семінарів – практикумів, засідань методичних об’єднань педагогів дошкільних закладів міста, конкурсах, фестивалях:

– у грудні 2019 року на базі дошкільного закладу було проведено методичне об’єднання вихователів – методистів ЗДО міста на тему «Використання інноваційних педагогічних технологій в системі роботи з дошкільниками». Слід відзначити високий рівень проведеного заходу, творчий підхід колективу до його підготовки та проведення, був цікавим та корисним для усіх присутніх;

– вихователь  Черевко А.О.  прийняла участь у  регіональному семінарі – практикумі   Програма «Впевнений старт» – поступовий перехід до Нової української школи (грудень 2019 року);

– у січні 2020 року первинна профспілкова організація  міської  Профспілки ДНЗ № 3 «Теремок»  (голова ППО – Демиденко Н.Б.) нагороджена перехідним прапором  Профспілки працівників освіти і науки України назавжди, є лідером  огляду первинних профспілкових організацій.

Упродовж року педагоги та вихованці закладу приймали участь у проведенні тематичних місячників, тижнів, днів: День вишиванки, День матері, День української мови тощо.

5.Аналіз стану здоров’я дітей,  які    виховуються у закладі дошкільної освіти  упродовж  2019 – 2020 навчального року.

У співпраці з педагогічними працівниками медичний персонал дошкільного закладу турбувався про здоров’я, фізичний розвиток кожної дитини, вивчаючи динаміку дитячої захворюваності та її причини.

У 2019 – 2020 н. р. педагоги продовжували спрямовувати свою  роботу на охорону і зміцнення здоров’я вихованців. З цією метою  у дошкільному закладі  створена необхідна матеріально-технічна  та методична база. За станом здоров’я дошкільники розподілені  на три медичні підгрупи:

Навчальний рік

 

Загальна

кількість дітей

Група здоров’я
Основна Підготовча Спеціальна

 

К-сть дітей %  К-сть дітей % К-сть дітей %
2019-2020 300 285 95 14 4.6 1 0.4

Ефективність оздоровчої роботи протягом року забезпечувалась завдяки використанню в роботі з дошкільниками  нетрадиційних оздоровчих технологій, а саме: ароматерапії,  піскотерапії, полоскання горла настоями лікарських трав, різних видів масажу, вправ для розвитку дрібної моторики рук,  для лікування та профілактики плоскостопості, психогімнастики, хатха -йоги тощо.

6. Якість реалізації освітньої програми

Для ефективного вирішення проблем навчання та виховання дітей педагоги перебувають у постійному творчому пошуку, експериментують та впроваджують сучасні перспективні програми та методики.

У цьому навчальному році групи загального типу дошкільного закладу працювали за  освітньою програмою для дітей  від 2 до 7 років (наук.  кер. проекту  Огнев’юк В.О.), якою передбачено орієнтири змістового наповнення освітньої роботи з 5-річними дітьми та яка націлює педагогів і батьків на особистісний розвиток дітей за основними напрямами освітньої роботи, соціалізації дошкільнят, ігрова діяльність, підготовка до школи, створення розвивального простору для дітей дошкільного віку;

– вихователі старшої групи В «Капітошка» – освітню програму «Впевнений старт» для дітей старшого дошкільного віку під  загальною науковою редакцією Т.О.Піроженко;

– вчителі-логопеди під час організації освітнього процесу використовують орієнтовне планування та методичні рекомендації «Організація корекційно-розвивальної  роботи в групах для дітей із порушенням мовлення»   (авт. – Шеремет М.К., Стахова Л.Л., Кравцова І.В., Кравченко А.І.), Суми, 2016;

– освітню програму розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років «Віконечко» (за заг. ред. – Сак Т.В.) використовували педагоги спеціалізованої групи «Метелики»;

У своїй роботі педагоги закладу використовують також альтернативні та парціальні освітні програми:

– «Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з основ  здоров’я  та  безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років (авт. – Лохвицька Л.В.);

– «Англійська мова для дітей дошкільного віку»,  програма  і  методичні   рекомендації   (заг. ред.- Низьковська О.В., авт.- Кулікова І.А., Шкваріна Т.М.); – Дитяча хореографія  (авт. – Шевчук А.С.);

– «Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку», навчально-методичний посібник для дошкільних навчальних закладів ( за заг. ред. Пометун О., авт. Гавриш Н., Саприкіна О., Пометун О.);

– STREAM– освіта або Стежинки у Всесвіт. Альтернативна  програма формування культури інженерного мислення в дошкільників (наук. кер. професор К.Крутій).

Це дає можливість педагогам проявляти власну ініціативу, творчість, самостійний пошук у доборі форм, методів організації роботи, творчо впроваджувати педагогічні інновації, особистісно орієнтовані технології.

Враховуючи сучасні вимоги до здобуття дітьми якісної дошкільної освіти, виховання всебічно розвиненої особистості в ЗДО впроваджуються  альтернативні методики навчання:

–  гуманістичну  концепція  виховання В. Сухомлинського та освіту сталого розвитку –  вихователі  Сачугова Т.І., Мукоріз А.І.,  Клюшник О.М.,  Коваленко В.Г.

– STREAM – освіта або Стежинки у Всесвіт (елементи) розділ « » – керівник гуртка «Трансформер»  Прасол І.О. вихователі  Швидка І.О., Макаренко Н.Д.;

– курс «Логіки світу» І. Стеценко, вихователь середньої В групи Коваленко В.Г. та  середньої групи Б Кравцова Т.І., Безлюдна Н.М.;

– логічні блоки З.Дьєнеша та палички Дж.Кюізенера–учитель- дефектолог спеціалізованої   групи  Вовк О.В. та вихователі Усенко К.О., Обруч С.М.;

– елементи  технології музичного виховання за системою  К. Орфа – музичний керівник Яковченко О. В.;

– методику розвитку мовлення А. Богуш та Н.Гавриш – вихователі усіх вікових груп;

– мнемотехніку (технології ефективного  засвоєння інформації  в умовах сучасної освіти) та коректурі таблиці Н.Гавриш, геоборди – вихователі усіх вікових;

– елементи технології розвитку творчої особистості(ТРВЗ) – усі вихователі;

– логоритміка – учитель-логопед Прасол І.О.;

– здоров’язберігаючі  технології – інструктор з фізкультури Личкун А.В.;

– ейдетику, друдли – вихователі логопедичної групи А Мукоріз А.І., Сачугова Т.І.

У дошкільному закладі організована   гурткова робота:

–  на платній основі – гурток англійської мови, хореографії, оригамі та паперопластики «Дизайн –  клас «Веселий  дивосвіт»;

– на безоплатній основі за інтересами та здібностями дітей: «Логіки» (розвиток логічного мислення), «Подорож у країну казок» (гурток драматизації), «Дзвіночок»  (розвиток вокальних здібностей), «Юні художники» (малювання), «Колобок» (тістопластики), «Умілі ручки»; гуртки екологічного спрямування «З природою на ти», «Мандруємо світом природи» «Пізнайко»;  виразного читання «Юний читець»; «Трансформер» (LEGOконструювання).

Планування гурткової роботи  здійснюється на основі програм, які розроблені керівниками  гуртків. Гурток англійської мови – за  програмою  і  методичними   рекомендаціями   (заг. ред.- Низьковська О.В., авт.- Кулікова І.А., Шкваріна Т.М.) «Англійська мова для дітей дошкільного віку»; гурток з хореографії – «Дитяча хореографія»  (авт. – Шевчук А.С.);

Головною метою роботи педагогічного колективу дошкільного закладу є виховання дитини, здатної продовжувати навчання упродовж усього життя та  досягати певних  успіхів. У цьому році із 91 дитини старшого дошкільного віку йдуть до школи 67 і 4 дитини із спеціалізованої групи, 13 залишається на другий рік навчання в старших групах в ДНЗ, 10 – залишається в логопедичних групах на повторний курс навчання 1дитина – буде відвідувати групу «Барвінок» В ЦДЮТ.

У результаті проведеного обстеження готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання  в школі (91 дитина):

– логопедична група Б «Чарівниця» -16 дітей (12 дітей йдуть до школи, 3 –залишається на повторний курс в логопедичній групі, 1 дитина – буде відвідувати групу по підготовці дітей до школи «Барвінок» в ЦДЮТ);

– старша група  А «Сонечко» – 19 дітей (усі йдуть до школи);

– старша група  Б «Калинка» -19 дитини (13-йдуть до школи, 6 – залишаються на  другий рік  в старшій групі);

– старша група  В  «Капітошка» – 20 дитини (14-йдуть до школи, 6 – залишаються на другий рік  в старшій групі)

маємо такі результати:

Група Кіль-

кість дітей

 Високий рівень  Достатній рівень  Середній рівень Низький рівень
Кіл-сть дітей % Кіл-сть дітей % Кіль-кість дітей % Кіл- сть дітей  %
Старша група А 19 13  68 % 6  32 %  –
Старша група Б 19 6  32 % 6 32 % 7 36%
Старша група В 20     12  60 % 3 15%  5 25%
Логопедична група А 17 7 41 % 10 59%  –
Логопедична група Б 16 6 38 % 10 62%  –  –

Згідно проведеного дослідження та опрацьованим даним слід зазначити, що готовими до навчання в школі  слід вважати   100%  дошкільників.  

 7.Організація роботи з сім’ями вихованців.

Педагоги дошкільного закладу протягом навчального року працювали у тісному взаємозв’язку з родинами вихованців. Батьки були активними учасниками навчально-виховного процесу.  Форми  взаємодії з батьками та громадськістю спрямовані на реалізацію пріоритетних завдань у закладі та  розвиток, виховання майбутньої особистості, а саме це:

– індивідуальні форми:   консультації, відвідування ДНЗ тощо;

– наочно-письмові: батьківські куточки, стенди, анкетування, родинні газети;

-групові: практикуми, гуртки за інтересами, школа молодих батьків

-колективні: конференції, батьківські збори, тематичні зустрічі, спільні свята тощо.

У ЗДО стало традицією проведення Дня відкритих дверей для батьків, родинних свят, місячників та тижнів родинно-сімейного виховання.  Увійшло  в систему проведення звітних концертів  учасників гуртків  закладу  для батьків, а саме: «Ми юні таланти» (звіт роботи гуртка «Дзвіночок»,   хореографічного гуртка), «Ми маленькі актори» (звіт гуртка «Подорож у країну казок»), постійнодіюча виставка малюнків гуртка «Юні художники».  Проводиться виставка стіннівок, фотоальбомів «Знайомтесь – це Я, знайомтесь – це моя сім’я» по обміну досвідом  виховання в сім’ї; в середніх групах – батьківські збори у нетрадиційній формі; спільні з батьками  спортивні та музичні розваги.

8. Система роботи щодо соціального захисту дитини.

Заклад дошкільної освіти є державним закладом, у якому суворо дотримуються вимоги щодо забезпечення прав дитини, які закріплені у основних державних документах:

 • Конституція України;
 • Конвенція ООН про права дитини;
 • Закон України «Про охорону дитинства»;
 • Сімейний кодекс.

У закладі налагоджена система роботи щодо соціального захисту дитини.

На початку навчального року, складається соціальний паспорт закладу, розробляється план заходів та проводиться аудит дітей різних пільгових категорій. У   закладі дошкільної освіти виховувалось: 3 дитини – сироти; 3 дітей-інвалідів; 8 дітей з багатодітних сімей; 4 дітей з малозабезпечених сімей, 23 дитини, батьки яких виконували службові обов’язки    в зоні АТО, 1 дитина, яка має статус ЧАЕС.

9.Організація харчування в ДНЗ.

Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей. Організація харчування ведеться відповідно Інструкції з організації харчування дітей, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України  та  Міністерства  охорони  здоров’я  України  від  17.04.2006  року

№ 298/227. У ЗДО працює дві сестри медичні старші, досвідчені   кухарі. Про їх роботу говорять результати – за цей навчальний рік за результатами перевірок   порушень санітарного стану приміщень та харчоблоку, а також порушень відповідності нормам калорійності харчування дітей не виявлено.

Моніторинг за організацією раціонального харчування, на підставі накопичувальної відомості показав, що норми за основними продуктами протягом року в основному  виконані,

Виконання норм харчування дітей в середньому у 2019-2020 н. р. складає:  групи раннього віку – 80 %, дошкільні групи – 77 %.   Вартість харчування сад -15,60 грн.,   яслі -13,20 грн.

У закладі харчуються діти пільгових категорій:

* безкоштовно:   діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування,  діти –інваліди,  діти з малозабезпечених сімей та діти, батьки, яких знаходяться або знаходились  безпосередньо в зоні  АТО.

10. Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я дітей та педпрацівників

У дитсадку організовано чотирьохразове харчування дітей, в період літньої оздоровчої кампанії вводиться другий сніданок у вигляді  фруктів та соків, передбачена дієта для дітей згідно рекомендацій лікаря. Цього року харчування значно покращилося за рахунок збільшення асортименту продуктів харчування.

Педколективом проводиться планомірна і систематична робота по забезпеченню безпеки життєдіяльності дітей. Розроблено комплексний план роботи по ознайомленню дітей з  БЖД, у жовтні та квітні проводиться «Тиждень безпеки».

Щорічно діти проходять диспансерний огляд лікарів-фахівців.

Працівники ЗДО   № 3 «Теремок» двічі на рік проходять медичний огляд.

Усі педпрацівники та техпрацівники мають щорічну відпустку з виплатою оздоровчих. Для покращення роботи в ЗДО № 3  залучаємо педагогічну та батьківську громадськість та спонсорську допомогу. Двічі на рік проводяться батьківські збори, на яких вирішуються планові та нагальні  питання.

 1. Матеріально – технічне забезпечення освітньо – виховного процесу.

Упродовж 2019-2020 навчального року поліпшення  матеріально-технічної бази відбувалось за рахунок коштів місцевого бюджету, допомоги   депутатів Конотопської міської ради.

Згідно кошторису 2019-2020 н. р. на виділені кошти в закладі були встановлені вхідні двері  на пральню,групу «Казка», «Ягідка»; овочесховище;  інформаційні стенди «Для вас, батьки» та «Ростемо здоровими»; меблі дитячі столи та стільчики; посуд, сантехніка, електротовари (вимикачі, електролампочки), вогнегасники, миючі засоби; будівельні матеріали.

За виділені кошти депутатів Конотопської міської ради Омельченко Т.П,   Полякова А.М.,   Багрянцевої О.Ю., Сизон Т.А., Паламарчук Т.М., Талали С.М. та депутата Сумської обласної  ради  Демехи С.В. були придбані:

–  телевізори (3 шт.);

– обладнання в спортивну залу;

– меблі в групові кімнати (стільці, столи);

– лінолеум;

– екран і мультимедійний проектор.

Адміністрація ЗДО проаналізувала стан матеріально-технічної бази та підготувала   бюджетний запит на 2020-2021 рік, згідно якого відбуваються придбання: миючих засобів, будівельних та господарчих матеріалів, дитячих меблів, м’якого інвентарю та інших засобів необхідних для забезпечення життєдіяльності дошкільного закладу. Міська рада та управляння освіти здійснюють фінансування згідно наявних коштів. За що ми щиро вдячні.

 

 Звіт

керівника закладу дошкільної освіти (ясла-садка) № 3 «Теремок»

перед педагогічним колективом та громадськістю за підсумками 2018-2019 н.р.

Підготувала (директор) завідувач

ЗДО № 3 «Теремок»

Литвиновська Вікторія Юріївна

 Керуючись  основними  положеннями  Закону  України «Про  освіту», «Про  дошкільну освіту», «Про  засади мовної політики»,  Концепції дошкіль-

ного виховання в Україні, Національної  доктрини  освіти та виконуючи план

роботи на 2018-2019 навчальний рік колектив закладу освіти протягом року

працював  творчо  та  злагоджено.

 1. Загальна характеристика

        Заклад дошкільної  освіти  (ясла – садок)  № 3 «Теремок» розпочав своє існуванння у 1983 році. Групові приміщення повністю забезпечені меблями та ігровим обладнанням. Розвивальне середовище дитячого садка організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям.

Для занять дітей створені всі умови, а саме, обладнані спеціальні приміщення:

– кабінет практичного психолога;

– логопедичні кабінети;

– музична зала;

-спортивна зала;

– кімната для занять гуртків;

– прогулянкові майданчики для кожної вікової групи;

– спортивний  майданчик;

– методичний кабінет ;

–  медичний блок.

2. Склад вихованців                          

         Заклад дошкільної  освіти (ясла-садок) №3 «Теремок» комунального типу, підпорядковується відділу освіти Конотопської міської ради Сумської області.

За проектною потужністю дошкільний заклад розраховано на 270 місць для дітей від 2-х років до 6 (7) років. Групи комплектуються  у вересні місяці за направленнями  відділу  освіти  Конотопської міської ради.

У 2018 – 2019 навчальному році  функціонувало 14 вікових груп:

– 2 групи раннього віку;

– 2 логопедичні групи для дітей із фонетико-фонематичними вадами мовлення;

– 1 спеціалізована група для дітей із ЗПР;

–  9 груп для дітей дошкільного віку загального типу;

У цьому навчальному році заклад відвідувало 320 дітей,  із них:

– раннього віку –   50 дітей;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            -дошкільного віку – 270 дітей;

Із загальної кількості дітей випускаються до школи 84 дитини.

За звітний період прийнято  78 дітей, вибуло – 8 дітей.

 1. Кадрове забезпечення

Освітньо – виховний процес у ЗДО № 3 забезпечують кваліфіковані,   педагоги: 4 вчителя-логопеда, вчитель-дефектолог, 3 музичних керівника, інструктор з фізичної культури, практичний психолог, 27 вихователів, директор (завідувач), вихователь-методист. Із них мають:

– повну вищу педагогічну освіту  –  20 педагогів (54 %);

– базову вищу педагогічну освіту – 2 педагога (5 %)

– середню спеціальну педагогічну освіту -16 педагогів (41%);

 • вищу кваліфікаційну категорію – 7 педагогів (19 %);
 • першу кваліфікаційну категорію – 4 педагогів (11 %);
 • другу кваліфікаційну категорію – 6 педагогів (15%);
 • кваліфікаційну категорію «спеціаліст» – 3 педагогів (9%);

– 10 тарифний розряд -18 педагогів (46%).

Слід відмітити, що адміністрація створює оптимальні умови для постійного професійного росту педагогів. У поточному році проатестовано  4  педагога, із  них  підвищив  кваліфікаційну  категорію   1 педагог-вчитель-логопед, якому за результатами атестації присвоєно вищу кваліфікаційну категорію.

Протягом  минулого  року   відбулися   деякі  зміни  в  комплектації кадрів дошкільного закладу.   До навчального закладу прийнято 3 (три) особи, із них: 1 (один)  вихователь, 2 (два) помічника вихователя.

 4. Пріоритетні завдання ЗДО № 3  у 2018 – 2019 н.р.

Заклад дошкільної освіти у 2018-2019 навчальному році  працював над головною методичною метою – «Забезпечення якісної освіти дошкільників шляхом формування інноваційної культури педагога як важливого чинника в реалізації Базового компоненту дошкільної освіти, державних вимог до рівня сформованості життєвої компетентності особистості, освіченості, розвиненості й вихованості дошкільників перед вступом їх до школи» та основними завдання ми на 2018-2019  навчальний  рік:

1.Забезпечувати розвиток базових потенційних компетенцій та особистісних якостей дошкільників, що сприяють формуванню творчих та технічних здібностей, продуктивного та критичного мислення дітей через використання інноваційних технологій та альтернативних програм.

 1. Продовжувати працювати над  удосконаленням форм, методів роботи  по формуванню у дітей ціннісного ставлення до свого здоров’я, життя, формування здоров’язберігачої компетентності   вихованців  через  створення       здоров’язбережувального  середовища.
 2. Удосконалювати роботу з формування у дошкільників екологічного світогляду, звички і моделі поведінки сталого розвитку через поповнення наочно-дидактичного забезпечення та відповідного екологічного середовища   у контексті розвитку  національно – патріотичного потенціалу особистості.
 3. Активізувати роботу з формування   мовленнєвої компетентності  дошкільників через підвищення розвивального  потенціалу мовленнєвих занять та збагачення активного словника українського мовлення дошкільників.  

З метою підвищення кваліфікаційного рівня протягом року педагоги дошкільного закладу  брали активну участь у проведенні семінарів, семінарів – практикумів, засідань методичних об’єднань педагогів дошкільних закладів міста, конкурсах, фестивалях.

У  2018 році педагогічний колектив ДНЗ № 3 «Теремок» прийняв участь:

– у Всеукраїнському огляді – конкурсі на кращий стан фізичного виховання   в навчальних закладах України в номінації «Кращий дошкільний  навчальний заклад» серед закладів дошкільної  освіти і посів ІІ місце;

–   вихователь  ДНЗ  Швидка І.М.   прийняла участь у обласному (ІІ етапі) фестивалі-огляді фахової майстерності  педагогів закладів дошкільної освіти «Світ дошкілля»  у 2018 році» у номінації «Гра – джерело розвитку дошкільників» і  посіла   перше місце;

– у березні  2019 року на базі дошкільного  закладу проведено   авторську педагогічну майстерню Аксьонової О. П., завідувача кафедри реабілітаційної педагогіки та здорового  способу життя КЗ Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти», кандидата  педагогічних наук, на тему «Особливості упровадження  авторської  технології з фізичного виховання  «Школа   розумного руху».

– у травні 2019  в ДНЗ проведено спортивний фестиваль  «Перші кроки», в якому приймали участь усі дошкільні заклади міста. Було відмічено творчий підхід та злагодженість у проведенні заходу.

Протягом року педагоги закладу та вихованці приймали участь у проведенні тематичних місячників, тижнів, днів: День вишиванки, День матері, День української мови тощо.

5.Аналіз стану здоров’я дітей,  які    виховуються у закладі дошкільної освіти  упродовж  2018 – 2019 навчальний рік.

 У співпраці з педагогічними працівниками медичний персонал дошкільного закладу турбувався про здоров’я, фізичний розвиток кожної дитини, вивчаючи динаміку дитячої захворюваності та її причини.

У 2018 – 2019 н. р. педагоги продовжували спрямовувати свою  роботу на охорону і зміцнення здоров’я вихованців. З цією метою  у дошкільному закладі  створена необхідна матеріально-технічна  та методична база. За станом здоров’я дошкільники розподілені  на три медичні підгрупи:

Навчальний рік

 

Загальна

кількість дітей

Група здоров’я
Основна Підготовча Спеціальна К-сть дітей на «Д» обліку
К-сть дітей %  К-сть дітей % К-сть дітей % К-сть дітей % від загал.    к-сті дітей
2018-2019 320 301 94 13 4 6 2 50 16

 

Ефективність оздоровчої роботи протягом року забезпечувалась завдяки використанню в роботі з дошкільниками  нетрадиційних оздоровчих технологій, а саме: ароматерапії,  піскотерапії, полоскання горла настоями лікарських трав, різних видів масажу, вправ для розвитку дрібної моторики рук,  для лікування та профілактики плоскостопості, психогімнастики, хатха -йоги тощо.

6. Якість реалізації освітньої програми

Для ефективного вирішення проблем навчання та виховання дітей педагоги перебувають у постійному творчому пошуку, експериментують та впроваджують сучасні перспективні програми та методики.

У цьому навчальному році групи загального типу дошкільного закладу працюють за  освітньою програмою для дітей  від 2 до 7 років (наук.  кер. проекту  Огнев’юк В.О.), якою передбачено орієнтири змістового наповнення освітньої роботи з 5-річними дітьми та яка націлює педагогів і батьків на особистісний розвиток дітей за основними напрямами освітньої роботи, соціалізації дошкільнят, ігрова діяльність, підготовка до школи, створення розвивального простору для дітей дошкільного віку;

– вчителі-логопеди під час організації освітнього процесу використовують орієнтовне планування та методичні рекомендації «Організація корекційно-розвивальної  роботи в групах для дітей із порушенням мовлення»   (авт. – Шеремет М.К., Стахова Л.Л., Кравцова І.В., Кравченко А.І.), Суми, 2016;

– освітню програму розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років «Віконечко» (за заг. ред. – Сак Т.В.)- педагоги спеціалізованої групи «Метелики»;

У своїй роботі педагоги закладу використовують також альтернативні та парціальні освітні програми:

– «Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з основ  здоров’я  та  безпеки  життєдіяльності  дітей  віком  від  3  до  6  років (авт.-Лохвицька Л.В.);

– «Англійська мова для дітей дошкільного віку»,  програма  і  методичні   рекомендації   (заг. ред.- Низьковська О.В., авт.- Кулікова І.А., Шкваріна Т.М.); – Дитяча хореографія  (авт. – Шевчук А.С.);

– «Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку», навчально-методичний посібник для дошкільних навчальних закладів ( за заг. ред. Пометун О., авт. Гавриш Н., Саприкіна О., Пометун О.);

– «STREAM – освіта або Стежинки у Всесвіт», альтернативна  програма формування культури інженерного мислення в дошкільників (наук. кер. професор К.Крутій).

Це дає можливість педагогам проявляти власну ініціативу, творчість, самостійний пошук у доборі форм, методів організації роботи, творчо впроваджувати педагогічні інновації, особистісно орієнтовані технології.

Враховуючи сучасні вимоги до здобуття дітьми якісної дошкільної освіти, виховання всебічно розвиненої особистості в ЗДО впроваджуються  альтернативні методики навчання:

– елементи технології  розвитку творчої особистості  (ТРВЗ)  (усі вихователі);

– елементи  технології музичного виховання за системою  К. Орфа – музичний керівник Яковченко О. В.;

– курс «Логіки світу» І.Стеценко – вихователі  середньої групи В  Коваленко В.Г., Черевко А.О. та середньої групи Б Кравцова Т.І., Безлюдна Н.М.;

– логоритміка  та LEGO конструювання – учитель-логопед Прасол І.О.

– здоров’язберігаючі  технології – інструктор з фізкультури Личкун А.В.

– мнемотехніку (технології ефективного  засвоєння інформації  в умовах сучасної освіти) – вихователь Швидка І.М., Сачугова Т.І., учитель-логопед Прасол І.О., Усенко К.О.;

– коректурні таблиці Н.Гавриш (вихователі усіх вікових груп);

– елементи  STRIEM – освіти – вихователі Швидка І.М., Макаренко Н.Д.

– «Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку» – вихователі Мукоріз А.І., Сачугова Т.І., Коваленко В.Г., Дяченко О.М.;

–  ейдетику,  дудли – вихователі  логопедичної  групи  А  Мукоріз  А.І., Сачугова Т.І.

У дошкільному закладі організована   гурткова робота:

–  на платній основі – гурток англійської мови, хореографії, оригамі та паперопластики «Дизайн –  клас «Веселий  дивосвіт»;

– на безоплатній основі за інтересами та здібностями дітей: «Логіки» (розвиток логічного мислення), «Подорож у країну казок» (гурток драматизації), «Дзвіночок»  (розвиток вокальних здібностей), «Юні художники» (малювання), «Колобок» (тістопластики), «Умілі ручки»; гуртки екологічного спрямування «З природою на ти», «Мандруємо світом природи» «Пізнайко»;  виразного читання «Юний читець»; «Трансформер» (LEGOконструювання).

Планування гурткової роботи  здійснюється на основі програм, які розроблені керівниками  гуртків. Гурток англійської мови – за  програмою  і  методичними   рекомендаціями   (заг. ред.- Низьковська О.В., авт.- Кулікова І.А., Шкваріна Т.М.) «Англійська мова для дітей дошкільного віку»; гурток з хореографії – «Дитяча хореографія»  (авт. – Шевчук А.С.);

Головною метою роботи педагогічного колективу дошкільного закладу є виховання дитини, здатної продовжувати навчання упродовж усього життя та  досягати певних  успіхів.  У цьому році із 102 обстежених дітей старшого дошкільного віку йдуть до школи 80,  15 залишається на другий рік навчання в старших групах в ДНЗ,  6 – йде в логопедичну групу  і  3 – залишається в логопедичних групах на повторний курс навчання.

У результаті проведеного обстеження готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання  в школі (102 дитини):

– логопедична група А «Барвінчата» -16 дітей

– логопедична група Б «Чарівниця» -14 дітей;

– старша група А «Сонечко» – 16 дітей;

– старша група Б «Калинка» -21дитина;

– старша група  В  «Капітошка» – 13 дітей

маємо такі результати:    

Група Кіль-

кість дітей

 Високий рівень  Достатній рівень  Середній рівень Низький рівень
Кіл-сть дітей % Кіл-сть дітей

 

% Кіль-кість дітей % Кіл- сть дітей  %
Старша група А 22 16  73% 5 23% 1 4%
Старша група Б 24 13  54% 8 33% 3  13%
Старша група В 24     13  55% 7 29% 4 16%
Логопедична група А 17 12 70% 5 30%  –
Логопедична група Б 18 9 50% 8 44% 1 6%

 Згідно проведеного дослідження та опрацьованим даним слід зазначити, що готовими до навчання в школі  слід вважати   100%  дошкільників.

 1. Організація роботи з сім’ями вихованців.

Педагоги дошкільного закладу протягом навчального року працювали у тісному взаємозв’язку з родинами вихованців. Батьки були активними учасниками навчально-виховного процесу.  Форми  взаємодії з батьками та громадськістю спрямовані на реалізацію пріоритетних завдань у закладі та  розвиток, виховання майбутньої особистості, а саме це:

– індивідуальні форми:   консультації, відвідування ДНЗ тощо;

– наочно-письмові: батьківські куточки, стенди, анкетування, родинні газети;

-групові: практикуми, гуртки за інтересами, школа молодих батьків

-колективні: конференції, батьківські збори, тематичні зустрічі, спільні свята тощо.

У ЗДО стало традицією проведення Дня відкритих дверей для батьків, родинних свят, місячників та тижнів родинно-сімейного виховання.  Увійшло  в систему проведення звітних концертів  учасників гуртків  закладу  для батьків, а саме: «Ми юні таланти» (звіт роботи гуртка «Дзвіночок»,   хореографічного гуртка), «Ми маленькі актори» (звіт гуртка «Подорож у країну казок»), постійнодіюча виставка малюнків гуртка «Юні художники».  Проводиться виставка стіннівок, фотоальбомів «Знайомтесь – це Я, знайомтесь – це моя сім’я» по обміну досвідом  виховання в сім’ї; в середніх групах – батьківські збори у нетрадиційній формі; спільні з батьками  спортивні та музичні розваги.

 8. Система роботи щодо соціального захисту дитини.

Заклад дошкільної освіти є державним закладом, у якому суворо дотримуються вимоги щодо забезпечення прав дитини, які закріплені у основних державних документах:

 • Конституція України;
 • Конвенція ООН про права дитини;
 • Закон України «Про охорону дитинства»;
 • Сімейний кодекс.

У закладі налагоджена система роботи щодо соціального захисту дитини.

На початку навчального року, складається соціальний паспорт закладу, розробляється план заходів та проводиться аудит дітей різних пільгових категорій. У нашому закладі дошкільноої освіти виховувалось: 2 дитини – сироти; 4 дітей-інвалідів; 6 дітей з багатодітних сімей; 20 дітей з малозабезпечених сімей, 21 дитина, батьки якої  виконували службові обов’язки    в зоні АТО, 1 дитина, яка має статус ЧАЕС.

 

9.Організація харчування у ДНЗ

Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей. Організація харчування ведеться відповідно Інструкції з організації харчування дітей, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України  та  Міністерства  охорони  здоров’я  України  від  17.04.2006  року

№ 298/227. У ЗДО працює дві сестри медичні старші, досвідчені   кухарі. Про їх роботу говорять результати – за цей навчальний рік за результатами перевірок   порушень санітарного стану приміщень та харчоблоку, а також порушень відповідності нормам калорійності харчування дітей не виявлено.

Моніторинг за організацією раціонального харчування, на підставі накопичувальної відомості показав, що норми за основними продуктами протягом року в основному  виконані,

Виконання норм харчування дітей в середньому у 2019 р. складає:  групи раннього віку – 79 %, дошкільні групи – 77 %.   Вартість харчування сад -15,60 грн.,   яслі -13,30 грн.

У закладі харчуються діти пільгових категорій:

* безкоштовно:   діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування,  діти –інваліди,  діти з малозабезпечених сімей та діти, батьки, яких знаходяться або знаходились  безпосередньо в зоні  АТО.

10. Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я дітей та педпрацівників

У дитсадку організовано чотирьохразове харчування дітей, в період літньої оздоровчої кампанії вводиться другий сніданок у вигляді  фруктів та соків, передбачена дієта для дітей згідно рекомендацій лікаря. Цього року харчування значно покращилося за рахунок збільшення асортименту продуктів харчування.

Педколективом проводиться планомірна і систематична робота по забезпеченню безпеки життєдіяльності дітей. Розроблено комплексний план роботи по ознайомленню дітей з  БЖД, у жовтні та квітні проводиться «Тиждень безпеки».

Щорічно діти проходять диспансерний огляд лікарів-фахівців.

Працівники ЗДО   № 3 «Теремок» двічі на рік проходять медичний огляд.

Усі педпрацівники та техпрацівники мають щорічну відпустку з виплатою оздоровчих. Для покращення роботи в ЗДО № 3  залучаємо педагогічну та батьківську громадськість та спонсорську допомогу. Двічі на рік проводяться батьківські збори, на яких вирішуються планові та нагальні  питання.

 1. Матеріально технічне забезпечення освітньо – виховного процесу.

Упродовж 2018-2019 навчального року   поліпшення  матеріально-технічної бази відбувалось за рахунок коштів місцевого бюджету, допомоги   депутатів Конотопської міської ради.

Згідно кошторису 2018-2019 н. р. на виділені кошти в закладі були встановлені двері в музичну залу, електроводонагрівачі та придбані  мотокосарка, швейна машинка, оверлок,  ламінатор, посуд, сантехніка, електортовари (вимикачі, електролампочки), вогнегасники, миючі засоби.

За  сприянням депутата Верховної ради І.Ф. Молотка були виділені бюджетні кошти  на придбання:

– морозильної  камери;

– ноутбука;

– обладнання для спортивного майданчика.

За виділені кошти депутатів Конотопської міської ради Омельченко Т.П, Ульянченко О.П., Кондратьєва Є.О., Гланца В.А., Багрянцевої О.Ю., Сизон Т.А., Паламарчук Т.М. були придбані:

– проектор, екран;

– обладнання в спортивну залу;

– ігрове обладнання на майданчик (група «Казка»)

– електром ‘ясорубка;

– меблі в групові кімнати (стільці, столи, дитячі стінки);

– лінолеум;

– інформаційні стенди в методичний кабінет.

Батьки груп «Ягідка», «Пізнайко» за особистою ініціативою, поновили ігрове обладнання на майданчиках.

Адміністрація ЗДО проаналізувала стан матеріально-технічної бази та підготувала   бюджетний запит на 2019-2020 рік, згідно якого відбуваються придбання: миючих засобів, будівельних та господарчих матеріалів, дитячих меблів, м’якого інвентарю та інших засобів необхідних для забезпечення життєдіяльності дошкільного закладу. Міська рада та управляння освіти здійснюють фінансування згідно наявних коштів. За що ми щиро вдячні.

Звіт

керівника закладу дошкільної  освіти (ясла-садка) № 3 «Теремок»

перед педагогічним колективом та громадськістю за підсумками 2017-2018 н.р.

 Керуючись  основними  положеннями  Закону  України «Про  освіту», «Про  дошкільну освіту», «Про  засади мовної політики»,  Концепції дошкіль-

ного виховання в Україні, Національної  доктрини  освіти та виконуючи план

роботи на 2017-2018 навчальний рік колектив дошкільного закладу протягом

року працював  творчо  та  злагоджено.

 1. Загальна характеристика

        Заклад дошкільної  освіти  (ясла-садок)  № 3 «Теремок» розпочав своє існуванння у 1983 році. Групові приміщення повністю забезпечені меблями та ігровим обладнанням. Розвивальне середовище дитячого садка організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям.

Для занять дітей створені всі умови, а саме, обладнані спеціальні приміщення:

– кабінет практичного психолога;

– логопедичні кабінети;

– музична зала;

-спортивна зала;

– кімната для занять гуртків;

– прогулянкові майданчики для кожної вікової групи;

– спортивний  майданчик;

– методичний кабінет ;

–  медичний блок.

2. Склад вихованців                          

         Заклад дошкільної  освіти (ясла-садок) №3 «Теремок» комунального типу, підпорядковується відділу освіти Конотопської міської ради Сумської області.

За проектною потужністю дошкільний заклад розраховано на 270 місць для дітей від 2-х років до 6 (7) років. Групи комплектуються  у вересні місяці за направленнями  відділу  освіти  Конотопської міської ради.

У 2016 – 2017 навчальному році  функціонувало 14 вікових груп:

– 2 групи раннього віку;

– 2 логопедичні групи;

– 1 спеціалізована група;

–  9 груп для дітей дошкільного віку;

У цьому році заклад відвідувало 320 дітей,  із них:

– раннього віку –   48 дітей;                                                                                                                                                          · дошкільного віку – 272 дітей;

 • випускаються до школи – 74 дитини.

За звітний період прийнято  – 73 дитини.

Вибуло – 11 дітей.

 1. Кадрове забезпечення

Педагогічний процес у ЗДО № 3 забезпечують кваліфіковані, досвідчені педагоги: 3 учителя-логопеда, учитель-дефектолог, 3 музичних керівника, інструктор з фізичної культури, практичний психолог, 29 вихователів, завідувач та вихователь-методист. Із них мають:

– повну вищу педагогічну освіту  –  24 педагога (60 %);

– базову вищу педагогічну освіту – 2 педагога (5 %)

– середню спеціальну педагогічну освіту -14 педагогів (35%);

 • вищу кваліфікаційну категорію – 6 педагогів (15 %);
 • першу кваліфікаційну категорію – 5 педагогів (13 %);
 • другу кваліфікаційну категорію – 8 педагогів (20 %);
 • кваліфікаційну категорію «спеціаліст» – 5 педагогів (13%);

– 10 тарифний розряд -16 педагогів (39%)

Слід відмітити, що адміністрація створює оптимальні умови для постійного професійного росту педагогів. У поточному році проатестовано 8 педагогів, із них підвищили кваліфікаційну категорію 3 педагога: 2 вихователя – першу кваліфікаційну категорію; 1 педагогічний працівник-другу кваліфікаційну категорію.

Упродовж звітного періоду намітилася тенденція стабілізації колективу.

Прийнято до навчального закладу 5 (п’ять) осіб, із них: 3 (три) –  вихователя, 1 (один) практичний психолог,  1 (один) музичний керівник.

 4. Пріоритетні завдання ДНЗ № 3  у 2017 – 2018 н.р.

Заклад дошкільної освіти у 2017-2018 навчальному році  працював над головною методичною метою – «Забезпечення якісної освіти дошкільників шляхом формування інноваційної культури педагога як важливого чинника в реалізації Базового компоненту дошкільної освіти, державних вимог до рівня сформованості життєвої компетентності особистості, освіченості, розвиненості й вихованості дошкільників перед вступом їх до школи» та основними завдання ми на 2017-2018  навчальний  рік:

 1. Створювати умови для формування  предметно – практичної компетенції вихованців відповідно до сучасних вимог дошкільної освіти.
 2. Продовжити роботу педагогічного колективу по забезпеченню системного підходу до охорони  життя  і  збереження  здоров’я  дітей  раннього  та дошкільного  віку, у  тому  числі,  з  особливими  освітніми  потребами, створювати  в  ДНЗ  здоров’язбережувальне  середовище, цілісну систему формування культури здоров’я   в  єдності з батьками.
 3. Удосконалювати форми, зміст та методи роботи з педагогами і дітьми щодо екологічного виховання дошкільників, прагнення зберігати ресурси землі та особливої причетності до майбутнього природи.
 4. Активізувати роботу з  формування мовленнєвої компетентності дошкільників  шляхом  використання  методів інтерактивної взаємодії, сучасних інформаційних технологій у контексті розвитку  національно – патріотичного потенціалу особистості.

 

5.Аналіз стану здоров’я дітей,  які    виховуються у закладі дошкільної

освіти  упродовж  2017 – 2018 н.р.

У співпраці з педагогічними працівниками медичний персонал дошкільного закладу турбувався про здоров’я, фізичний розвиток кожної дитини, вивчаючи динаміку дитячої захворюваності та її причини.

У 2017 – 2018 н. р. педагоги продовжували спрямовувати свою  роботу на охорону і зміцнення здоров’я вихованців. З цією метою  у дошкільному закладі  створена необхідна матеріально-технічна  та методична база. За станом здоров’я дошкільники розподілені  на три медичні підгрупи:                                       – основну – 262 дітей  (81%);                                                                                                   –  підготовча – 55 дошкільників  (18 %);                                                                               –  спеціальна – 3 чоловік (1%)

Число дітей  на «Д» обліку – 53 дитини.

Ефективність оздоровчої роботи протягом року забезпечувалась завдяки використанню в роботі з дошкільниками  нетрадиційних оздоровчих технологій, а саме: ароматерапії,  піскотерапії, полоскання горла настоями лікарських трав, різних видів масажу, вправ для розвитку дрібної моторики рук,  для лікування та профілактики плоскостопості, психогімнастики тощо.

6. Якість реалізації освітньої програми

Для ефективного вирішення проблем навчання та виховання дітей педагоги перебувають у постійному творчому пошуку, експериментують та впроваджують сучасні перспективні програми та методики.

У цьому навчальному році дошкільний заклад працює за    програмою  навчання та виховання дитини дошкільного віку «Дитина», якою передбачено орієнтири змістового наповнення освітньої роботи з 5-річними дітьми та яка націлює педагогів і батьків на особистісний розвиток дітей за основними напрямами освітньої роботи, соціалізації дошкільнят, ігрова діяльність, підготовка до школи, створення розвивального простору для дітей дошкільного віку.

Провідними принципами  програми є:

 • Гуманізація педагогічного процесу, що полягає в орієнтації педагога на особистість дитини, її вікові, індивідуальні особливості, організація ефективного життєвого простору – природного, культурного, соціального в підтримці пізнавальної активності;
 • Індивідуального підходу до виховання дитячої особистості;
 • Інтеграції, системності, комплексності при визначенні змісту розділів програми та в процесі планування і здійснення освітньо-виховної роботи.

Це дає можливість педагогам проявляти власну ініціативу, творчість, самостійний пошук у доборі форм, методів організації роботи, творчо впроваджувати педагогічні інновації, особистісно орієнтовані технології.      Враховуюч сучасні вимоги до здобуття дітьми якісної дошкільної освіти, виховання всебічно розвиненої особистості в ЗДО впроваджуються авторські програми,  альтернативні методики навчання: елементів методики ТРВЗ, спадщини видатного педагога   В.О.Сухомлинського,   модифіковані   кубики  В.М.Андросової, мнемотехніка, логоритміка,  методика розвитку мовлення  Наталії  Гавриш, «Дошкільнятам сталий розвиток», здоров’язберігаючі технології тощо

Ведеться гурткова робота на платній основі – гурток англійської мови, хореографії  та безоплатній основі за інтересами та здібностями дітей: «Логіки» (розвиток логічного мислення), «Подорож у країну казок» (гурток драматизації), «Дзвіночок»  (розвиток вокальних здібностей), «Юні художники» (малювання), «Колобок» (тістопластики), «Умілі ручки»; гуртки екологічного спрямування «З природою на ти», «Мандруємо світом природи» «Пізнайко»; на розвиток логічного мислення – «Чомусики», виразного читання «Юний читець».  Планування гурткової роботи  здійснюється на основі програм, які розроблені керівниками  гуртків.

Головною метою роботи колективу дошкільного закладу є виховання дитини, здатної продовжувати навчання упродовж усього життя та  досягати певних  успіхів.  У цьому році із 105 дітей йдуть до школи 74 дитини старшого дошкільного віку, 14 – залишається на другий рік в старших групах в ДНЗ, 6 – йдуть в логопедичну групу  і  9 – залишаються в логопедичних групах на повторний курс навчання. У результаті проведеного обстеження готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання  в школі маємо такі результати: 11 дітей – логопедична група А, 9 – логопедична група Б, 16-старша група А, 23-старша група Б, 12-старша В, спеціалізована група -3 дитини.

Узагальнюючи результати розвитку компетенції особистості дитини за освітніми лініями за підсумками 2017-2018 навчального   року маємо такі результати:

Група Кіль-

кість дітей

 Високий рівень  Достатній рівень  Середній рівень Низький рівень
Кіл-сть дітей % Кіл-сть дітей

 

% Кіль-кість дітей % Кіл- сть дітей  %
Старша група А 22 16  73% 5 23% 1 4%
Старша група Б 24 13  54% 8 33% 3  13%
Старша група В 24     13  55% 7 29% 4 16%
Логопедична група А 17 12 70% 5 30%  –
Логопедична група Б 18 9 50% 8 44% 1 6%

 

ГРУПИ ДЛЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ А, Б, В

ЛОГОПЕДИЧНІ ГРУПИ А, Б

Згідно проведеного дослідження та опрацьованим даним слід зазначити, що готовими до навчання в школі  слід вважати   100%  дошкільників.  

 1. Організація роботи з сім’ями вихованців.

Педагоги дошкільного закладу протягом навчального року працювали у тісному взаємозв’язку з родинами вихованців. Батьки були активними учасниками навчально-виховного процесу.  Форми  взаємодії з батьками та громадськістю спрямовані на реалізацію пріоритетних завдань у закладі та  розвиток, виховання майбутньої особистості, а саме це:

– індивідуальні форми:   консультації, відвідування ДНЗ тощо;

– наочно-письмові: батьківські куточки, стенди, анкетування, родинні газети;

-групові: практикуми, гуртки за інтересами, школа молодих батьків

-колективні: конференції, батьківські збори, тематичні зустрічі, спільні свята тощо.

У ЗДО стало традицією проведення Дня відкритих дверей для батьків, родинних свят, місячників та тижнів родинно-сімейного виховання.  Увійшло  в систему проведення звітних концертів  учасників гуртків  закладу  для батьків, а саме: «Ми юні таланти» (звіт роботи гуртка «Дзвіночок»,   хореографічного гуртка), «Ми маленькі актори» (звіт гуртка «Подорож у країну казок»), постійнодіюча виставка малюнків гуртка «Юні художники».  Проводиться виставка стіннівок, фотоальбомів «Знайомтесь – це Я, знайомтесь – це моя сім’я» по обміну досвідом  виховання в сім’ї; в середніх групах – батьківські збори у нетрадиційній формі; спільні з батьками  спортивні та музичні розваги.

 8. Система роботи щодо соціального захисту дитини.

Заклад дошкільної освіти є державним закладом, у якому суворо дотримуються вимоги щодо забезпечення прав дитини, які закріплені у основних державних документах:

 • Конституція України;
 • Конвенція ООН про права дитини;
 • Закон України «Про охорону дитинства»;
 • Сімейний кодекс.

У закладі налагоджена система роботи щодо соціального захисту дитини.

На початку навчального року, складається соціальний паспорт закладу, розробляється план заходів та проводиться аудит дітей різних пільгових категорій. У нашому закладі дошкільноої освіти виховувалось: 2 дитини – сироти; 5 дітей-інвалідів; 5 дітей з багатодітних сімей; 20 дітей з малозабезпечених сімей, 1 дитина, батьки якої  виконують службові обов’язки    в зоні АТО, 1 дитина, яка має статус ЧАЕС.

 9.Організація харчування у ДНЗ

Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей. Організація харчування ведеться відповідно Інструкції з організації харчування дітей, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України  та  Міністерства  охорони  здоров’я  України  від  17.04.2006  року

№ 298/227. У ЗДО працює дві сестри медичні старші, досвідчені   кухарі. Про їх роботу говорять результати – за цей навчальний рік за результатами перевірок   порушень санітарного стану приміщень та харчоблоку, а також порушень відповідності нормам калорійності харчування дітей не виявлено.

Моніторинг за організацією раціонального харчування, на підставі накопичувальної відомості показав, що норми за основними продуктами протягом року в основному  виконані,

         Виконання норм харчування дітей в середньому у 2017 р. складає: яслі -91 %, дошкільні групи – 88 %.   Вартість харчування сад -15 грн.,   яслі -12 грн.

У закладі харчуються діти пільгових категорій:

* безкоштовно:   діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування,  діти –інваліди,  діти з малозабезпечених сімей та діти, батьки, яких знаходяться безпосередньо в зоні  АТО.

 10. Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я дітей та педпрацівників

У дитсадку організовано чотирьохразове харчування дітей, в період літньої оздоровчої кампанії вводиться другий сніданок у вигляді  фруктів та соків, передбачена дієта для дітей згідно рекомендацій лікаря. Цього року харчування значно покращилося за рахунок збільшення асортименту продуктів харчування.

Педколективом проводиться планомірна і систематична робота по забезпеченню безпеки життєдіяльності дітей. Розроблено комплексний план роботи по ознайомленню дітей з  БЖД, у жовтні та квітні проводиться «Тиждень безпеки».

Щорічно діти проходять диспансерний огляд лікарів-фахівців.

Працівники ЗДО   № 3 «Теремок» двічі на рік проходять медичний огляд.

Усі педпрацівники мають щорічну відпустку з виплатою оздоровчих .Для покращення роботи в ЗДО № 3  залучаємо педагогічну та батьківську громадськість. Двічі на рік проводяться батьківські збори, на яких вирішуються нагальні та планові питання .

 1. Матеріально технічне забезпечення освітньо – виховного процесу.

Упродовж 2017-2018 навчального року   поліпшення  матеріально-технічної бази відбувалось за рахунок коштів місцевого бюджету, допомоги   депутатів Конотопської міської ради Білоус І.В. та Омельченко Т. П. у придбанні тіньового навісу та обладнання на ігровий майданчик спеціалізованої групи,  депутата  Верховної Ради України Молотка Ігора Федоровича. який подарував дитячу гірку   для ігрового майданчика.

Адміністрація ЗДО проаналізувала стан матеріально-технічної бази та підготувала у серпні бюджетний запит на 2018 рік, згідно якого відбуваються придбання: миючих засобів, будівельних та господарчих матеріалів, дитячих меблів, м’якого інвентарю та інших засобів необхідних для забезпечення життєдіяльності дошкільного закладу. Міська рада та управляння освіти здійснюють фінансування згідно наявних коштів. За що ми щиро вдячні.

Вам може бути цікаво...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *