Розділ: Річний ЗВІТ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДКА) № 3 «ТЕРЕМОК» ПЕРЕД ПЕДАГОГІЧНИМ КОЛЕКТИВОМ ТА ГРОМАДСЬКІСТЮ ЗА ПІДСУМКАМИ навчального року

Звіт

керівника закладу дошкільної освіти (ясла-садка) № 3 «Теремок» перед педагогічним колективом та громадськістю за підсумками 2019-2020 н.р.

Підготувала директор (завідувач) ЗДО № 3 «Теремок” Литвиновська В.Ю.

Керуючись основними положеннями Закону України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про засади мовної політики», Концепції дошкіль-

ного виховання в Україні, Національної доктрини освіти та виконуючи план

роботи на 2019-2020 навчальний рік колектив закладу освіти протягом року

працював творчо та злагоджено.

1. Загальна характеристика
Заклад дошкільної освіти (ясла – садок) № 3 «Теремок» розпочав своє існуванння у 1983 році. Групові приміщення повністю забезпечені меблями та ігровим обладнанням. Розвивальне середовище дитячого садка організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям.

Для занять дітей створені всі умови, а саме, обладнані спеціальні приміщення:

– кабінет практичного психолога;

– логопедичні кабінети;

– музична зала;

-спортивна зала;

– кімната для занять гуртків;

– прогулянкові майданчики для кожної вікової групи;

– спортивний майданчик;

– методичний кабінет ;

– медичний блок.

2. Склад вихованців
Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №3 «Теремок» комунального типу, підпорядковується відділу освіти Конотопської міської ради Сумської області.
За проектною потужністю дошкільний заклад розраховано на 270 місць для дітей від 2-х років до 6 (7) років. Групи комплектуються у вересні місяці за направленнями відділу освіти Конотопської міської ради.

У 2019 – 2020 навчальному році функціонувало 14 вікових груп:

– 2 групи раннього віку;

– 2 логопедичні групи для дітей із фонетико-фонематичними вадами мовлення;

– 1 спеціалізована група для дітей із ЗПР;

– 9 груп для дітей дошкільного віку загального типу;

У цьому навчальному році заклад відвідувало 300 дітей, із них:

– раннього віку – 47 дітей;

-дошкільного віку – 253 дітей;

Із загальної кількості дітей випускаються до школи 67 дітей.

За звітний період прийнято 52 дитини, вибуло – 7 дітей.

Кадрове забезпечення
Освітньо – виховний процес у ЗДО № 3 забезпечують кваліфіковані, педагоги: 4 вчителя-логопеда, вчитель-дефектолог, 3 музичних керівника, інструктор з фізичної культури, практичний психолог, 27 вихователів, директор (завідувач), вихователь-методист. Із них мають:

– повну вищу педагогічну освіту – 25 педагогів (66 %);

– базову вищу педагогічну освіту – 1 педагог (3 %)

– середню спеціальну педагогічну освіту -12 педагогів (31%);

вищу кваліфікаційну категорію – 8 педагогів (129 %);
першу кваліфікаційну категорію –5педагогів (13 %);
другу кваліфікаційну категорію – 4 педагогів (11%);
кваліфікаційну категорію «спеціаліст» – 8 педагогів (21%);
– 10 тарифний розряд -13 педагогів (34%).

Слід відмітити, що адміністрація створює оптимальні умови для постійного професійного росту педагогів. У поточному році проатестовано 7 педагогів (20%), із них підвищили кваліфікаційну категорію 2 педагога – вихователь Байдала Л.В. та вчитель-логопед Прасол І.О., яким за результатами атестації присвоєно першу кваліфікаційну категорію.

Протягом минулого року відбулися деякі зміни в комплектації кадрів дошкільного закладу. До навчального закладу прийнято 4 (чотири) особи, із них: 1 (один) вихователь, інструктор з фізкультури, практичний психолог та 1 (один) помічник вихователя.

4. Пріоритетні завдання ЗДО № 3 у 2019 – 2020 н.р.
Заклад дошкільної освіти у 2019-2020 навчальному році працював над головною методичною проблемою – «Забезпечення якісної освіти шляхом формування інноваційної культури педагога як важливого чинника в реалізації Базового компоненту дошкільної освіти, розвитку національно свідомої, творчої, життєво компетентної особистості» та основними завдання ми на 2019-2020 навчальний рік:

1. Продовжити роботу по створенню й підтримці сучасного освітнього простору, сприятливого для гармонійного розвитку особистості дошкільника як гаранту готовності до Нової української школи та реалізації індивідуальних творчих потреб кожної дитини, продуктивного та критичного мислення через використання інноваційних технологій та альтернативних програм.
Розпочати впровадження освітньої програми «Впевнений старт» для дітей старшого дошкільного віку з метою забезпечення їх збалансованого особистісного розвитку.
Створювати умови по забезпеченню інклюзивного виховання в ЗДО та індивідуального психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими потребами.
Забезпечити методично-психологічний супровід наступності між дошкільною та початковою освітою в умовах НУШ.
З метою підвищення кваліфікаційного рівня у 2019 -2020 н. р. педагоги дошкільного закладу брали активну участь у проведенні семінарів, семінарів – практикумів, засідань методичних об’єднань педагогів дошкільних закладів міста, конкурсах, фестивалях:

– у грудні 2019 року на базі дошкільного закладу було проведено методичне об’єднання вихователів – методистів ЗДО міста на тему «Використання інноваційних педагогічних технологій в системі роботи з дошкільниками». Слід відзначити високий рівень проведеного заходу, творчий підхід колективу до його підготовки та проведення, був цікавим та корисним для усіх присутніх;

– вихователь Черевко А.О. прийняла участь у регіональному семінарі – практикумі Програма «Впевнений старт» – поступовий перехід до Нової української школи (грудень 2019 року);

– у січні 2020 року первинна профспілкова організація міської Профспілки ДНЗ № 3 «Теремок» (голова ППО – Демиденко Н.Б.) нагороджена перехідним прапором Профспілки працівників освіти і науки України назавжди, є лідером огляду первинних профспілкових організацій.

Упродовж року педагоги та вихованці закладу приймали участь у проведенні тематичних місячників, тижнів, днів: День вишиванки, День матері, День української мови тощо.

5.Аналіз стану здоров’я дітей, які виховуються у закладі дошкільної освіти упродовж 2019 – 2020 навчального року.

У співпраці з педагогічними працівниками медичний персонал дошкільного закладу турбувався про здоров’я, фізичний розвиток кожної дитини, вивчаючи динаміку дитячої захворюваності та її причини.

У 2019 – 2020 н. р. педагоги продовжували спрямовувати свою роботу на охорону і зміцнення здоров’я вихованців. З цією метою у дошкільному закладі створена необхідна матеріально-технічна та методична база. За станом здоров’я дошкільники розподілені на три медичні підгрупи:

Навчальний рік Загальнакількість дітей Група здоров’я
Основна Підготовча Спеціальна
К-сть дітей % К-сть дітей % К-сть дітей %
2019-2020 300 285 95 14 4.6 1 0.4
Ефективність оздоровчої роботи протягом року забезпечувалась завдяки використанню в роботі з дошкільниками нетрадиційних оздоровчих технологій, а саме: ароматерапії, піскотерапії, полоскання горла настоями лікарських трав, різних видів масажу, вправ для розвитку дрібної моторики рук, для лікування та профілактики плоскостопості, психогімнастики, хатха -йоги тощо.

6. Якість реалізації освітньої програми
Для ефективного вирішення проблем навчання та виховання дітей педагоги перебувають у постійному творчому пошуку, експериментують та впроваджують сучасні перспективні програми та методики.

У цьому навчальному році групи загального типу дошкільного закладу працювали за освітньою програмою для дітей від 2 до 7 років (наук. кер. проекту Огнев’юк В.О.), якою передбачено орієнтири змістового наповнення освітньої роботи з 5-річними дітьми та яка націлює педагогів і батьків на особистісний розвиток дітей за основними напрямами освітньої роботи, соціалізації дошкільнят, ігрова діяльність, підготовка до школи, створення розвивального простору для дітей дошкільного віку;

– вихователі старшої групи В «Капітошка» – освітню програму «Впевнений старт» для дітей старшого дошкільного віку під загальною науковою редакцією Т.О.Піроженко;

– вчителі-логопеди під час організації освітнього процесу використовують орієнтовне планування та методичні рекомендації «Організація корекційно-розвивальної роботи в групах для дітей із порушенням мовлення» (авт. – Шеремет М.К., Стахова Л.Л., Кравцова І.В., Кравченко А.І.), Суми, 2016;

– освітню програму розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років «Віконечко» (за заг. ред. – Сак Т.В.) використовували педагоги спеціалізованої групи «Метелики»;

У своїй роботі педагоги закладу використовують також альтернативні та парціальні освітні програми:

– «Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років (авт. – Лохвицька Л.В.);

– «Англійська мова для дітей дошкільного віку», програма і методичні рекомендації (заг. ред.- Низьковська О.В., авт.- Кулікова І.А., Шкваріна Т.М.); – Дитяча хореографія (авт. – Шевчук А.С.);

– «Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку», навчально-методичний посібник для дошкільних навчальних закладів ( за заг. ред. Пометун О., авт. Гавриш Н., Саприкіна О., Пометун О.);

– STREAM– освіта або Стежинки у Всесвіт. Альтернативна програма формування культури інженерного мислення в дошкільників (наук. кер. професор К.Крутій).

Це дає можливість педагогам проявляти власну ініціативу, творчість, самостійний пошук у доборі форм, методів організації роботи, творчо впроваджувати педагогічні інновації, особистісно орієнтовані технології.

Враховуючи сучасні вимоги до здобуття дітьми якісної дошкільної освіти, виховання всебічно розвиненої особистості в ЗДО впроваджуються альтернативні методики навчання:

– гуманістичну концепція виховання В. Сухомлинського та освіту сталого розвитку – вихователі Сачугова Т.І., Мукоріз А.І., Клюшник О.М., Коваленко В.Г.

– STREAM – освіта або Стежинки у Всесвіт (елементи) розділ « » – керівник гуртка «Трансформер» Прасол І.О. вихователі Швидка І.О., Макаренко Н.Д.;

– курс «Логіки світу» І. Стеценко, вихователь середньої В групи Коваленко В.Г. та середньої групи Б Кравцова Т.І., Безлюдна Н.М.;

– логічні блоки З.Дьєнеша та палички Дж.Кюізенера–учитель- дефектолог спеціалізованої групи Вовк О.В. та вихователі Усенко К.О., Обруч С.М.;

– елементи технології музичного виховання за системою К. Орфа – музичний керівник Яковченко О. В.;

– методику розвитку мовлення А. Богуш та Н.Гавриш – вихователі усіх вікових груп;

– мнемотехніку (технології ефективного засвоєння інформації в умовах сучасної освіти) та коректурі таблиці Н.Гавриш, геоборди – вихователі усіх вікових;

– елементи технології розвитку творчої особистості(ТРВЗ) – усі вихователі;

– логоритміка – учитель-логопед Прасол І.О.;

– здоров’язберігаючі технології – інструктор з фізкультури Личкун А.В.;

– ейдетику, друдли – вихователі логопедичної групи А Мукоріз А.І., Сачугова Т.І.

У дошкільному закладі організована гурткова робота:

– на платній основі – гурток англійської мови, хореографії, оригамі та паперопластики «Дизайн – клас «Веселий дивосвіт»;

– на безоплатній основі за інтересами та здібностями дітей: «Логіки» (розвиток логічного мислення), «Подорож у країну казок» (гурток драматизації), «Дзвіночок» (розвиток вокальних здібностей), «Юні художники» (малювання), «Колобок» (тістопластики), «Умілі ручки»; гуртки екологічного спрямування «З природою на ти», «Мандруємо світом природи» «Пізнайко»; виразного читання «Юний читець»; «Трансформер» (LEGOконструювання).

Планування гурткової роботи здійснюється на основі програм, які розроблені керівниками гуртків. Гурток англійської мови – за програмою і методичними рекомендаціями (заг. ред.- Низьковська О.В., авт.- Кулікова І.А., Шкваріна Т.М.) «Англійська мова для дітей дошкільного віку»; гурток з хореографії – «Дитяча хореографія» (авт. – Шевчук А.С.);

Головною метою роботи педагогічного колективу дошкільного закладу є виховання дитини, здатної продовжувати навчання упродовж усього життя та досягати певних успіхів. У цьому році із 91 дитини старшого дошкільного віку йдуть до школи 67 і 4 дитини із спеціалізованої групи, 13 залишається на другий рік навчання в старших групах в ДНЗ, 10 – залишається в логопедичних групах на повторний курс навчання 1дитина – буде відвідувати групу «Барвінок» В ЦДЮТ.

У результаті проведеного обстеження готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі (91 дитина):

– логопедична група Б «Чарівниця» -16 дітей (12 дітей йдуть до школи, 3 –залишається на повторний курс в логопедичній групі, 1 дитина – буде відвідувати групу по підготовці дітей до школи «Барвінок» в ЦДЮТ);

– старша група А «Сонечко» – 19 дітей (усі йдуть до школи);

– старша група Б «Калинка» -19 дитини (13-йдуть до школи, 6 – залишаються на другий рік в старшій групі);

– старша група В «Капітошка» – 20 дитини (14-йдуть до школи, 6 – залишаються на другий рік в старшій групі)

маємо такі результати:

Група Кіль-кість дітей Високий рівень Достатній рівень Середній рівень Низький рівень
Кіл-сть дітей % Кіл-сть дітей % Кіль-кість дітей % Кіл- сть дітей %
Старша група А 19 13 68 % 6 32 % – – – –
Старша група Б 19 6 32 % 6 32 % 7 36% – –
Старша група В 20 12 60 % 3 15% 5 25% – –
Логопедична група А 17 7 41 % 10 59% – – – –
Логопедична група Б 16 6 38 % 10 62% – – – –
Згідно проведеного дослідження та опрацьованим даним слід зазначити, що готовими до навчання в школі слід вважати 100% дошкільників.

7.Організація роботи з сім’ями вихованців.

Педагоги дошкільного закладу протягом навчального року працювали у тісному взаємозв’язку з родинами вихованців. Батьки були активними учасниками навчально-виховного процесу. Форми взаємодії з батьками та громадськістю спрямовані на реалізацію пріоритетних завдань у закладі та розвиток, виховання майбутньої особистості, а саме це:

– індивідуальні форми: консультації, відвідування ДНЗ тощо;

– наочно-письмові: батьківські куточки, стенди, анкетування, родинні газети;

-групові: практикуми, гуртки за інтересами, школа молодих батьків

-колективні: конференції, батьківські збори, тематичні зустрічі, спільні свята тощо.

У ЗДО стало традицією проведення Дня відкритих дверей для батьків, родинних свят, місячників та тижнів родинно-сімейного виховання. Увійшло в систему проведення звітних концертів учасників гуртків закладу для батьків, а саме: «Ми юні таланти» (звіт роботи гуртка «Дзвіночок», хореографічного гуртка), «Ми маленькі актори» (звіт гуртка «Подорож у країну казок»), постійнодіюча виставка малюнків гуртка «Юні художники». Проводиться виставка стіннівок, фотоальбомів «Знайомтесь – це Я, знайомтесь – це моя сім’я» по обміну досвідом виховання в сім’ї; в середніх групах – батьківські збори у нетрадиційній формі; спільні з батьками спортивні та музичні розваги.

8. Система роботи щодо соціального захисту дитини.

Заклад дошкільної освіти є державним закладом, у якому суворо дотримуються вимоги щодо забезпечення прав дитини, які закріплені у основних державних документах:

Конституція України;
Конвенція ООН про права дитини;
Закон України «Про охорону дитинства»;
Сімейний кодекс.
У закладі налагоджена система роботи щодо соціального захисту дитини.
На початку навчального року, складається соціальний паспорт закладу, розробляється план заходів та проводиться аудит дітей різних пільгових категорій. У закладі дошкільної освіти виховувалось: 3 дитини – сироти; 3 дітей-інвалідів; 8 дітей з багатодітних сімей; 4 дітей з малозабезпечених сімей, 23 дитини, батьки яких виконували службові обов’язки в зоні АТО, 1 дитина, яка має статус ЧАЕС.

9.Організація харчування в ДНЗ.

Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей. Організація харчування ведеться відповідно Інструкції з організації харчування дітей, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 року

№ 298/227. У ЗДО працює дві сестри медичні старші, досвідчені кухарі. Про їх роботу говорять результати – за цей навчальний рік за результатами перевірок порушень санітарного стану приміщень та харчоблоку, а також порушень відповідності нормам калорійності харчування дітей не виявлено.

Моніторинг за організацією раціонального харчування, на підставі накопичувальної відомості показав, що норми за основними продуктами протягом року в основному виконані,

Виконання норм харчування дітей в середньому у 2019-2020 н. р. складає: групи раннього віку – 80 %, дошкільні групи – 77 %. Вартість харчування сад -15,60 грн., яслі -13,20 грн.

У закладі харчуються діти пільгових категорій:

* безкоштовно: діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування, діти –інваліди, діти з малозабезпечених сімей та діти, батьки, яких знаходяться або знаходились безпосередньо в зоні АТО.

10. Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я дітей та педпрацівників
У дитсадку організовано чотирьохразове харчування дітей, в період літньої оздоровчої кампанії вводиться другий сніданок у вигляді фруктів та соків, передбачена дієта для дітей згідно рекомендацій лікаря. Цього року харчування значно покращилося за рахунок збільшення асортименту продуктів харчування.

Педколективом проводиться планомірна і систематична робота по забезпеченню безпеки життєдіяльності дітей. Розроблено комплексний план роботи по ознайомленню дітей з БЖД, у жовтні та квітні проводиться «Тиждень безпеки».

Щорічно діти проходять диспансерний огляд лікарів-фахівців.

Працівники ЗДО № 3 «Теремок» двічі на рік проходять медичний огляд.

Усі педпрацівники та техпрацівники мають щорічну відпустку з виплатою оздоровчих. Для покращення роботи в ЗДО № 3 залучаємо педагогічну та батьківську громадськість та спонсорську допомогу. Двічі на рік проводяться батьківські збори, на яких вирішуються планові та нагальні питання.

Матеріально – технічне забезпечення освітньо – виховного процесу.
Упродовж 2019-2020 навчального року поліпшення матеріально-технічної бази відбувалось за рахунок коштів місцевого бюджету, допомоги депутатів Конотопської міської ради.

Згідно кошторису 2019-2020 н. р. на виділені кошти в закладі були встановлені вхідні двері на пральню,групу «Казка», «Ягідка»; овочесховище; інформаційні стенди «Для вас, батьки» та «Ростемо здоровими»; меблі дитячі столи та стільчики; посуд, сантехніка, електротовари (вимикачі, електролампочки), вогнегасники, миючі засоби; будівельні матеріали.

За виділені кошти депутатів Конотопської міської ради Омельченко Т.П, Полякова А.М., Багрянцевої О.Ю., Сизон Т.А., Паламарчук Т.М., Талали С.М. та депутата Сумської обласної ради Демехи С.В. були придбані:

– телевізори (3 шт.);

– обладнання в спортивну залу;

– меблі в групові кімнати (стільці, столи);

– лінолеум;

– екран і мультимедійний проектор.

Адміністрація ЗДО проаналізувала стан матеріально-технічної бази та підготувала бюджетний запит на 2020-2021 рік, згідно якого відбуваються придбання: миючих засобів, будівельних та господарчих матеріалів, дитячих меблів, м’якого інвентарю та інших засобів необхідних для забезпечення життєдіяльності дошкільного закладу. Міська рада та управляння освіти здійснюють фінансування згідно наявних коштів. За що ми щиро вдячні.

0

Звіт керівника Конотопського ЗДО № 3 “Теремок” за підсумками 2021-2022 н.р.

Зі звітом керівника Конотопського ЗДО (ясла-садок)  № 3 “Теремок” Вікторії Литвиновської за підсумками 2021-2022 навчального року перед педагогічним колективом та громадськістю     ви можете ознайомитись за посиланням  https://docs.google.com/document/d/1K5Nw8jAbGRGYQvr83dXvHdX96zW2IqUQ/edit

0

Звіт керівника закладу дошкільної освіти (ясла-садка) № 3 «Теремок» перед педагогічним колективом та громадськістю за підсумками 2020-2021 н.р

Звіт керівника закладу дошкільної освіти (ясла-садка) № 3 «Теремок»перед педагогічним колективом та громадськістю за підсумками 2020-2021 н.р.  Підготувала (директор) завідувач ЗДО № 3 «Теремок»                                                                   Литвиновська Вікторія Юріївна Керуючись  основними  положеннями  Закону  України «Про  освіту», «Про  дошкільну освіту», «Про  засади мовної політики»,  Концепції дошкільного виховання в Україні,...

0

Звіт директора про роботу перед педагогічним колективом та громадськістю

Звіт керівника закладу дошкільної освіти (ясла-садка) № 3 «Теремок» перед педагогічним колективом та громадськістю за підсумками 2019-2020 н.р.  Підготувала директор (завідувач)                                       ...