Освіта дітей з особливими потребами (програми)

У більшості країн світу дітей з особливими потребами включено в загальну систему освіти. До них ставляться як до повноцінних членів суспільства, які мають рівні права та можливості на навчання, роботу, громадську діяльність тощо. Робить певні кроки на цьому шляху і...