Освіта дітей з особливими потребами

На сучасному етапі питання соціальної адаптації та інтеграції дітей з особливими освітніми потребами набуло особливого значення. Саме тому в ДНЗ №3 «Теремок» організовано роботу 3 корекційних груп: 2 логопедичних групи та 1 група для дітей із затримкою психічного розвитку.
МЕТОЮ РОБОТИ КОРЕКЦІЙНИХ ГРУП Є:
 Надання дитині кваліфікованої допомоги у подоланні навчальних труднощів.
 Сприяння всебічному розвитку дошкільників.
 Формування життєвої компетентності малюків.
 Розвиток основ самостійності та самоорганізації.
 Попередження і подолання порушень емоційно-вольової сфери.
 Успішна адаптація вихованців до шкільного навчання.
Організація роботи з дітьми, які мають особливі потреби здійснюється в дошкільному закладі на основі основних міжнародних та вітчизняних документів, а саме:
 Стандартних правил ООН щодо зрівняння можливостей людей зі спеціальними потребами (1993р.);
 Саламанської декларації (1994р.);
 Конвенції ООН про права дитини(1989р.);
 Нормативних актів України у сфері освіти та з питань інвалідів;
 Конституції України (ст.53);
 Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства» (ст. 26);
 Програми розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років «Віконечко»/ Т.В. Сак, Соколова, Л.І.Прохоренко за загальною редакцією Л.І.Прохоренко (гриф Міністерства освіти і науки від 24.07.18 № 802);
 Програми «Організація корекційно-розвивальної роботи в групах для дітей із порушенням мовлення» (авт. – Шеремет М.К., Стахова Л.Л., Кравцова І.В., Кравченко А.І.);
 Програми розвитку дітей дошкільного віку з порушеннями опорно-рухового апарату заг. ред. Шевцова А. Г. (рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист Міністерства освіти і науки від 05.12.2012 №1/11-18795).

З метою забезпечення ефективності процесу корекційно-педагогічної роботи з дітьми логопедичної групи вчителі-логопеди демиденко Н.Б., Прасол І.О. професійно грамотно здійснює діагностичну діяльність – вивчають анамнез, причини мовленнєвих порушень у вихованців, здійснюють обстеження мовлення, складають індивідуальні корекційно-компенсаторні плани роботи з кожною дитиною. Педагоги будують свою роботу з дошкільниками в ігровій формі, спільно з вихователями протягом 2 тижнів працюють над реалізацією основних завдань того чи іншого тематичного циклу, над підготовкою артикуляційного апарату, корекцією дефектів звуковимови, фонематичного розвитку, удосконаленням навичок граматично правильного мовлення. Вчителі – логопеди не лише удосконалюють усне мовлення дітей, але й забезпечують їхній інтелектуальний розвиток. Учителі-логопеди здійснюють організацію корекційної роботи з виправлення мовленнєвих порушень у дітей з використанням як традиційних видів роботи, так й елементів казкотерапії, логоритміки, ігротерапії, ейдетичних прийомів.
З вересня 2016 року в дошкільному закладі організовано роботу групи для дітей із затримкою психічного розвитку.
МЕТА ОРГАНІЗАЦІЇ ГРУПИ: надати дітям із затримкою психічного розвитку кваліфіковану допомогу у подоланні навчальних труднощів, сприяти їх всебічному розвитку, формуванню життєвої компетентності, розвитку основ самостійності і самоорганізації, попередженню і подоланню порушень емоційно-вольової сфери, проблем взаємовідношень з однолітками, педагогами, батьками, успішній адаптації до шкільного навчання .
ПРОТЯГОМ РОКУ ПЕДАГОГИ ПРАЦЮЮТЬ НАД РЕАЛІЗАЦІЄЮ ТАКИХ ЗАВДАНЬ:
1.Створення відповідного розвивального середовища, позитивного клімату в дитячому колективі.
2.Реалізація потенційних можливостей розвитку дитини, урахування її індивідуальних особливостей, задоволення індивідуальних потреб, підготовка до незалежного життя в суспільстві.
3.Забезпечення командного підходу, надання системи спеціальних освітніх і фахових послуг: учителем-дефектологом, учителем-логопедом, практичним психологом, інструктором з фізкультури, музичним керівником, вихователями, медичним персоналом.
4.Проведення обстеження дитини спеціалістами. Складання індивідуальної програми її психолого-педагогічного супроводу, розробка гнучкого розкладу занять з урахуванням індивідуальних особливостей дитини.
5.Навчання дітей за адаптованими освітніми програмами та навчально-виховними планами, методами і формами навчання.
6.Організація ефективної взаємодії педагогів, батьків, спеціалістів, створення сімейної атмосфери в групі.
Розуміючи, що успішність корекційної роботи з дітьми залежить від того наскільки вдається залучити до цього процесу сім’ю, педагоги корекційних груп налагодили дієву взаємодію з членами родин вихованців.
СВОЮ РОБОТУ ВОНИ БУДУЮТЬ З УРАХУВАННЯМ НАСТУПНИХ ПРИНЦИПІВ:
1.Рівноправного партнерства
2.Єдності діагностики та корекції
3.Позитивної характеристики вихованця
4.Урахування стану, думки, досвіду батьків
5.Поваги до батька і матері
Практичний психолог Нехорошева А.І. надає дієву психологічну підтримку членам родин вихованців корекційних груп та самим дітям, яку спрямовує:
 на зниження емоційного дискомфорту, пов’язаного із затримкою психічного розвитку, фізичними чи мовленнєвими вадами;
 підтримування впевненості батьків у можливостях дитини;
 формування у батьків адекватного ставлення до проблем дитини;
 формування адекватних батьківсько-дитячих стосунків.
У ході роботи з батьками вихованців педагоги обирають засоби і методи їх консультування з урахуванням інтелектуального й психічного потенціалу дитини, допомагають дітям і членам їх родин усвідомити їх проблеми, намічають шляхи їх розв’язання, узагальнюють досягнуті результати й обговорюють з батьками подальші плани роботи з дитиною, залучають їх до корекційної роботи та надають їм відповідні рекомендації.
У батьківських куточках усіх вікових груп педагоги систематично розміщують поради рекомендаціїу рубриках: «Поради психолога», «Поради вчителя-дефектолога», «Логопедичний порадник».

Вам може бути цікаво...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.