МОВА ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

МОВА ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Організація освітнього процесу з дітьми в дошкільному навчальному закладі здійснюється державною українською мовою. Навчання дітей української мови ґрунтується  на особистісному підході до оволодіння мовою. Адміністрацією, вихователями дошкільного закладу створені належні умови для організації роботи з розвитку українського мовлення дітей:

  • зібрано і систематизовано необхідний демонстраційний та роздатковий матеріал;
  • виготовлені різноманітні дидактичні ігри;
  • у кожній групі є народознавчі куточки, куточки самостійної художньої діяльності, в яких зібрані матеріали для розвитку мовно-художньої діяльності дітей.

Традиційним стало виховання  у дітей на заняттях сталого інтересу та позитивного ставлення до української мови, творів українських класиків та сучасних поетів і письменників, фольклору, творів образотворчого мистецтва, виховання  національної культури, формування інтелекту, а також розвиток повноцінних мовленнєвих здібностей дитини в процесі розв’язання    нею  життєвих проблем ( побутових, духовних), формування вмінь вирішувати їх засобами мови.  Крім мовленнєвих занять, вихователі щодня читають дошкільникам твори українських письменників, показують відео та діафільми, прослуховують з ними платівки, проводять народні хороводні українські ігри, свята та розваги на народознавчому матеріалі. Саме таке систематичне навчання допомагає прилучити до української мови дітей ще до школи.