Освітні програми.Перелік освітніх компонентів, визначених освітніми програмами

 2020-2021 навчальний рік. 

Програмно-методичне забезпечення освітньо-виховного процесу в ДНЗ № 3 “Теремок”забезпечено перелікоком навчальних видань, рекомендованих МОН України для використання в закладах дошкільної освіти у 2020/2021 навчальному році.

У 2020/2021 навчальному роцi  дошкільний заклад організовує освітньо-виховну роботу з дітьми   українською мовою за чинними  програмами. Відповідно   рішення педагогічної ради (протокол № 1 від 31.08.2020 р.) освітньо – виховна  робота в  Конотопському закладі дошкільної освіти (яслах-садку) № 3 “Теремок” здійснюватиметься   педагогами:

 • спеціалізованої групи «Метелики» за програмою розвитку дітей дошкільного віку із

затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років «Віконечко» (за ред. Т.В. Сак);

 • учителям-логопедам логопедичних груп – за програмою «Організація корекційно –

розвивальної роботи в групах для дітей із порушенням мовлення» (за ред. М.К.Шеремет, Л.Л.Стахової, І.В.Кравцової, А.І. Кравченко);

 • груп дітей раннього та дошкільного віку – за освітньою програмою  для  дітей від 2 до 7

дошкільної«Дитина» (наук. кер. В.О. Огнев’юк);

 • середньої групи В «Капітошка» та старшої групи В «Ромашка» за освітньою програмою

«Впевнений старт» для дітей середнього та старшого дошкільного віку за загальною науковою редакцією Т.О.  Піроженко.

6.Організувати роботи гуртків у 2020-2021 н.р. відповідно:

 • програми «Юний читець» (авт. Кравцова Т.І., Безлюдна Н.М., вихователі ЗДО №3) – гурток «Юний читець»;
 • програми «Юні художники» (авт. Хабарова Н.В., Романенко О.О., вихователі ЗДО№3)- гурток  «Юні художники»;
 • програми «Колобок»  (тістопластики)  (авт. Дяченко О.М., вихователь ЗДО №3)- гурток «Колобок»;
 • програми «Подорож  у  країну казок» (авт. Скринник В.С., вихователь ЗДО №3) – гурток «Подорож у Країну казок»;
 • програми «До джерел народних» (авт. Ігнаток С.О., Назарій В.В., вихователі ЗДО №3)- гурток «До джерел народних»;
 • програми «Умілі ручки» (авт. Клюшник О.М., Герасименко І.О., вихователі ЗДО №3) – гурток «Умілі ручки»;
 • програми «Пізнайко» (авт. Швидка  І.М.,  Макаренко Н.Д., вихователі ЗДО №3) –  гурток «Пізнайко»;
 • програмою «Логіка для дошкільнят» (авт. Коваленко В.Г., Черевко А.О., вихователі ЗДО № 3)- гурток «Розумники»;
 • програми «Пісенний вернісаж» (авт. Яковченко О.В., музичний керівник ЗДО №3) – гурток «Дзвіночок»;
 • програми «Віконечко у природу» ( авт. Коваленко В.І., Мукоріз А.І., Сачугова Т.І. вихователі ЗДО №3) – гуртки «З природою на ти»;
 • програми «Бебі-йога» (авт. Личкун А.В, інструктор з фізкультури ЗДО № 3) – гурток «Бебі-йога»;
 • програми «LEGO – конструювання» (авт. Прасол І.О., учитель – логопед ЗДО №3) гурток «Трансформер»;
 • парціальної програми та методичних рекомендацій для дітей старшого дошкільного віку «Англійська мова для дітей дошкільного віку» (авт. Кулікова І.А., Шкваріна Т.М., заг.ред. Низьковська О.В.) – гурток англійської мови;
 • парціальної програми хореографічної діяльності дітей від 3-х до 7-ми років «Дитяча хореографія». Навчально-методичний посібник (авт .А.С. Шевчук). – гурток з хореографії.
 • 2018-2019 навчальний рік

Програмно-методичне забезпечення освітньо-виховного процесу в ДНЗ № 3 “Теремок”забезпечено перелікоком навчальних видань, рекомендованих МОН України для виеористання в дошкільних навчальних закладах у 2018/2019 навчальному році.

У 2018/2019 навчальному роцi  дошкільний заклад організовує освітньо-виховну роботу з дітьми   українською мовою за чинними  програмами, а саме:

Комплекснi освiтнi програми:                          

– Базовий компонент дошкiльної освiти в Україні;

– «Дитина», освітня програма  для  дiтей вiд 2 до 7 рокiв (наук. кер. Огнев’юк В.О., авт. колектив – Бєлєнька Г.В., Богініч О.Л., Богданець- Білоскаленко Н.І. та інші) – нова редакція 2015 р.;

– «Корекційна робота з розвитку мовлення п’ятого року життя із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення» програмно-методичний комплекс

(авт. Рібцун Ю.В.);

– «Віконечко» освітня програма розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років (за заг. ред. – Сак Т.В.);

– «Впевнений старт», програма розвитку дiтей старшого дошкiльного вiку (авт. кол.: Андрiєттi О. О., Голубович О. П. та iн.);

Парцiальні освiтнi програми:

– «Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з основ здоров’я та безпеки життєдiяльностi дiтей вiком вiд 3 до 6 рокiв (авт. Лохвицька Л. В.);

— «Англійська мова для дітей дошкільного віку», програма та методичнi рекомендацiї, видання 3-тє зі змінами та доповненнями за заг. ред  О.В.Низковської.

–  «Дитяча хореографія»,  навчально-методичний посібник, 3-тє видання зі змін. та доповн. авт. Шевчук А.С.;

– «Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку» навчально-методичний посібник для дошкільних навчальних закладів ( за заг. ред. Пометун О., авт.. Гавриш Н., Саприкіна О., Пометун О.).

– «Грайлик», програма з органiзацiї театралiзованої дiяльностi в дошкiльному навчальному закладi (авт.: Березiна О. М., Гнiровська О. З., Линник Т. А.);

– «Радiсть творчостi», програма художньо-естетичного розвитку дiтей раннього та дошкiльного вiку (авт.: Борщ р. М., Самойлик Д. В.);

Перелік освітніх компонентів, визначених освітніми програмам

  освітнього  процесу ДНЗ № 3 «Т еремок»     забезпечено переліком навчальних  видань,  рекомендованих  Міністерством  освіти  і  науки  України  для  використання  в дошкільних навчальгних закладах.

1.Державним стандартом дошкільної освіти України  є Базовий компонент дошкільної освіти є, який реалізується програмами та навчально-методичним забезпеченням,  затверджений наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 615 від 22.05.2012 р.(науковий керівник Богуш А.М., дійсний член НАПН України проф., доктор пед. наук.; авторський колектив: Богуш А.М., Бєлєнька Г.В., Богініч О.Л., Гавриш Н.В., Долинна О.П., Ільченко Т.С., Поніманська Т.О., Піроженко Т.І., Сідєльнікова О.Д.,Шевчук А.С., Якименко Л.Ю.).

У Базовому компоненті   зведено норми і положення, що визначають державні вимоги до рівня освіченості, розвиненості та вихованості дитини 6 (7) років; подано сумарний кінцевий показник набутих дитиною компетенцій перед її вступом до школи.

Базовий компонент визначає зміст і структуру освіти за його інваріантною і варіативною складовими. Організація життєдіяльності дітей з урахуванням освітніх ліній, що включені до інваріантної та варіативної складових, дає змогу забезпечити належний рівень соціально-особистісного розвитку дітей дошкільного віку в структурі неперервної освіти.

Зміст і структура Базового компоненту дошкільної освіти.

Інваріантна складова змісту дошкільної освіти містить такі освітні лінії:

«Особистість дитини»,

«Дитина в соціумі»,

«Дитина у природному довкіллі»,

«Дитина у світі культури»,

«Гра дитини»

«Дитина у сенсорно-пізнавальному просторі»,

«Мовлення дитини».

Варіативна складова змісту дошкільної освіти презентує освітні лінії:

«Комп’ютерна грамота»,

«Іноземна мова»,

«Шахи»,

«Хореографія».

 

2.Освітню програму для дітей від 2 до 7 років «Дитина» рекомендовано   Міністерством освіти і науки України (лист МОН України № 1/11-16163 від 09.11.2015 р.; науковий керівник Огнев’юк В.О., ректор Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор філософських наук, проф.,  академік НАПН України).

Програма зорієнтована на цінності та інтереси дитини, урахування її вікових можливостей, на розвиток дітей до пізнання, активності, відкритості до взаємодії і спілкування з оточуючим світом, на збереження дитячої субкультури, на ампліфікацію дитячого розвитку, взаємозв’язок усіх сторін життя малюка.

Освітню програму «Дитина» адресовано вихователям і батькам дітей дошкільного віку, сімейним педагогам (гувернерам), студентам, аспірантам, викладачам та всім хто опікується освітою дітей дошкільного віку.

Програмові завдання програми «Дитина» структуровані за лініями Базового компоненту. Назви розділів відповідають назвам освітніх ліній інваріатної складової Державного стандарту дошкільної освіти, а саме:

«Особистість  дитини»,

«Дитина в соціумі»,

«Дитина у природному довкіллі»,

«Дитина у світі культури»,

«Гра дитини»

«Дитина у сенсорно-пізнавальному просторі»,

«Мовлення дитини»,

 

та варіативної складової:

«Подорожуємо у світ англійської мови»,

«Комп’ютерна грамота»,

«Шахи»,

«Хореографія».

У змісті викладено інформацію оптимального обсягу, що  відповідає віковим можливостям дітей дошкільного віку, яскраво простежуються засади компетентнісного підходу до розвитку особистості.

Розділи програми структоровано за віковим принципом:

 • перша молодша група «Крихітки» (третій рік життя);
 • друга молодша група «Малята» (четвертий рік життя);
 • середня група «Чомусики» (п’ятий рік життя);
 • старша група «Фантазери-мрійники» (шостий рік життя);
 • «Дослідники» (сьомий рік життя).

Розподіл програмового матеріалу окремих розділів  здійснено посезонно.

Зміст програми уможливлює інтеграцію різних видів діяльності,  що зазначено у тематиці розділів освітньої програми.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *