Звіт керівника закладу дошкільної освіти (ясла-садка) № 3 «Теремок» перед педагогічним колективом та громадськістю за підсумками 2020-2021 н.р

Звіт

керівника закладу дошкільної освіти (ясла-садка) № 3 «Теремок»перед педагогічним колективом та громадськістю за підсумками 2020-2021 н.р.

 Підготувала (директор) завідувач

ЗДО № 3 «Теремок»

                                                                  Литвиновська Вікторія Юріївна

Керуючись  основними  положеннями  Закону  України «Про  освіту», «Про  дошкільну освіту», «Про  засади мовної політики»,  Концепції дошкільного виховання в Україні, Базового компоненту дошкільної освіти (нова   редакція),інших нормативно-правових актів та інструктивно-методичних документів у галузі дошкільної освіти   та  плану роботи на 2020-2021 навчальний рік колектив закладу освіти протягом року працював  творчо  та  злагоджено

 1. Загальна характеристика

        Заклад дошкільної  освіти  (ясла – садок)  № 3 «Теремок» розпочав своє існуванння у 1983 році. Групові приміщення повністю забезпечені меблями та ігровим обладнанням. Розвивальне середовище дитячого садка організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям.

Для занять дітей створені всі умови, а саме, обладнані спеціальні приміщення:

– кабінет практичного психолога;

– логопедичний кабінет;

– музична зала;

-спортивна зала;

– кімната для занять гуртків;

– прогулянкові майданчики для кожної вікової групи;

– спортивний  майданчик;

– методичний кабінет ;

–  медичний блок.

2. Склад вихованців                          

         Заклад дошкільної  освіти (ясла-садок) №3 «Теремок» комунального типу, підпорядковується управлінню освіти Конотопської міської ради Сумської області.

За проектною потужністю дошкільний заклад розраховано на 270 місць для дітей від 2-х років до 6 (7) років. Групи комплектуються  у вересні місяці за направленнями  управління  освіти  Конотопської міської ради.

У 2020 – 2021 навчальному році  функціонувало 14 вікових груп:

– 2 групи раннього віку;

– 2 логопедичні групи для дітей із фонетико-фонематичними вадами мовлення;

– 1 спеціалізована група для дітей із ЗПР;

–  9 груп для дітей дошкільного віку загального типу;

У цьому навчальному році заклад відвідувало 300 дітей,  із них:

– раннього віку –   46 дітей;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       – дошкільного віку – 254 дітей;

Із загальної кількості дітей випускаються до школи 59 дітей.

За звітний період прийнято прийнято69 дітей, вибуло – 8 дітей.

3.Кадрове забезпечення

Освітньо – виховний процес у ЗДО № 3 забезпечують кваліфіковані,   педагоги: 4 вчителя-логопеда, вчитель-дефектолог, 2 музичних керівника, інструктор з фізичної культури, практичний психолог, 28 вихователів, директор (завідувач), вихователь-методист. Освітній рівень педагогів дошкільного закладу становить:

Склад педагогів за освітою Кількість педагогів % від загальної кількості
Повна вища освіта 23 63
Базову вищу педагогічну освіту 2 5
Середню спеціальну педагогічну освіту 12 32

ЯКІСНИЙ СКЛАД ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ 2020-2021 н. р.

Із 37 педагогів мають:

з/п

Кваліфікаційна категорія, розряд Кількість педагогів % від загальної кількості
1. Спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії 8 22%
2. Спеціаліст першої кваліфікаційної категорії 5 13%
3. Спеціаліст другої кваліфікаційної категорії 6 16%
4. Кваліфікаційна категорія «спеціаліст» 4 11%
5. 10 тарифний розряд 14 38%

Слід відмітити, що адміністрація створює оптимальні умови для постійного професійного росту педагогів. У поточному році проатестовано 10 (десять) вихователів, що становить 27 % від загальної кількості педагогічних працівників, із  них  підвищили  кваліфікаційну  категорію   3 педагога – вихователю Швидкій І.М. присвоєна  вища  кваліфікаційна  категорія; вихователю Сур Ю.Г. – перша кваліфікаційна категорія; вихователям Герасименко І.О., Грищенко Л.М., Ценцері А.Ю. присвоєна друга кваліфікаційна категорія. Аналіз цифрових показників наслідків атестації у 2020–2021 навчальному році свідчить про підвищення кваліфікаційного рівня педагогічних кадрів – 5 педагогів  (13 %) у порівняння з минулим   2019-2020 н.р. –   2 педагога  (6 %).

Протягом минулого навчального року  відбулися  деякі зміни в комплектації кадрів дошкільного закладу. На  посаду  вихователя прийнята Пізік А.О.,  помічника   вихователя   Назаренко Т.В.,  Семеняка В.О., Одинець О.О. З посади звільнилася практичний психолог Нехорошева А.О.

4. Пріоритетні завдання ЗДО № 3  у 2020 – 2021 н.р.

Заклад дошкільної освіти у 2020-2021 навчальному році  працював над головною методичною  проблемою – «Забезпечення якісної освіти шляхом формування інноваційної культури педагога як важливого чинника в реалізації Базового компоненту дошкільної освіти, розвитку національно свідомої, творчої, життєво компетентної особистості»   та основними завдання ми на 2020-2021  навчальний  рік:

  1. Спрямувати роботу педагогічного колективу на використання сучасних підходів до формування здоров’язбережувальної компететності дошкільника на основі ціннісного ставлення до Природи, Культури, Людей і Самого Себе, прищеплення вмінь та навичок  сталого розвитку.

2.Продовжувати роботу по забезпеченню наступності та безперервності між дошкільною та початковою ланками освіти в рамках Нової української школи через упровадження нових підходів, технологій виховання та навчання дошкільників, реалізації індивідуальних творчих потреб кожної дитини.

3.Оптимізувати роботу по забезпеченню необхідного психолого-педагогічного супроводу, удосконалення форм, методів та прийомів роботи шляхом упровадження сучасних інноваційних освітніх технологій у роботу з  дітьми з особливими освітніми потребами; надання фахової психолого – медико – педагогічної допомоги родинам у вихованні і розвитку «особливих» дітей.

4. Удосконалювати систему роботи по запровадженню напрямів SТRЕАМ – освіти дошкільників через створення сприятливого середовища для  формування у дітей пізнавальної активності, інтересу до логіко-математичних понять,  творчих та технічних здібностей,  моделювання.

З метою підвищення кваліфікаційного рівня у  2020 -2021 н. р.   педагоги дошкільного закладу  брали активну участь у проведенні семінарів, семінарів – практикумів, засідань методичних об’єднань педагогів дошкільних закладів міста, конкурсах, фестивалях:

– на базі дошкільного закладу у лютому 2021 року було проведено методичне об’єднання  вчителів – логопедів  ЗДО міста на тему «Інноваційні технологій в  корекційно – розвивальній  роботи з дошкільниками».    Слід відзначити високий рівень проведеного заходу, творчий підхід колективу до його підготовки та проведення, був цікавим та корисним для усіх присутніх;

Упродовж 2020-2021 навчального року у період карантину педагоги закладу  прослухали онлайн вебінари та отримали сертифікати: «Ава-терапія. Питання – відповіді» (Вовк О.В.), «Розумова відсталість. Екологія. Нейропсихологічний підхід до РВ. Диференціальна діагностика РВ, ЗПР, РАС» (Вовк О.В.); були учасниками семінару – практикуму «Запуск мовлення у не мовленнєвих дітей» (Литвиновська В.Ю.,Вовк О.В.); «Педагогіка гри  у закладах дошкільної освіти» (Прасол І.О.); «Базовий компонент дошкільної освіти в Україні» (Зимовець Л.О., Литвиновська В.Ю.); «Оцінювання якості освітнього процесу в закладах  дошкільної освіти» (Литвиновська В.Ю.. Зимовець Л.О.);  та Всеукраїнської науково – практичної конференції «Освітній процес у закладах дошкільної освіти» за участю науковців НАПН України, спеціалістів МОН та УІРО. Провідних учених у галузі дошкільної освіти (Зимовець Л.О., Литвиновська В.Ю.).

Упродовж року педагоги та вихованці закладу приймали участь у проведенні тематичних місячників, тижнів, днів: День вишиванки, День матері, День української мови тощо.

5.Аналіз стану здоров’я дітей,  які    виховуються у закладі дошкільної освіти  упродовж  2020 – 2021 навчального рУ співпраці з педагогічними працівниками медичний персонал дошкільного закладу турбувався про здоров’я, фізичний розвиток кожної дитини, вивчаючи динаміку дитячої захворюваності та її причини.

У 2020 – 2021 н. р. педагоги продовжували спрямовувати свою  роботу на охорону і зміцнення здоров’я вихованців. З цією метою  у дошкільному закладі  створена необхідна матеріально-технічна  та методична база. За станом здоров’я дошкільники розподілені  на три медичні підгрупи:

Навчальний рік

 

Загальна

кількість дітей

Група здоров’я
Основна Підготовча Спеціальна

 

К-сть дітей %  К-сть дітей % К-сть дітей %
2020-2021 300 288 96 9 3 3 1

 Ефективність оздоровчої роботи протягом року забезпечувалась завдяки використанню в роботі з дошкільниками  нетрадиційних оздоровчих технологій, а саме: ароматерапії,  піскотерапії, полоскання горла настоями лікарських трав, різних видів масажу, вправ для розвитку дрібної моторики рук,  для лікування та профілактики плоскостопості, психогімнастики, хатха -йоги тощо.

 6. Якість реалізації освітньої програми

Для ефективного вирішення проблем навчання та виховання дітей педагоги перебувають у постійному творчому пошуку, експериментують та впроваджують сучасні перспективні програми та методики.

У цьому навчальному році групи загального типу дошкільного закладу працювали за  освітньою програмою для дітей  від 2 до 7 років «Дитина» (наук.  кер. проекту  Огнев’юк В.О.), якою передбачено орієнтири змістового наповнення освітньої роботи з 5-річними дітьми та яка націлює педагогів і батьків на особистісний розвиток дітей за основними напрямами освітньої роботи, соціалізації дошкільнят, ігрова діяльність, підготовка до школи, створення розвивального простору для дітей дошкільного віку;

– «Організація корекційно – розвивальної  роботи в групах для дітей із порушенням мовлення»  орієнтовне планування та методичні рекомендації (авт.-Шеремет М.К., Стахова Л.Л., Кравцова І.В., Кравченко А.І.), Суми, 2016;

– вихователі спеціалізованої групи «Метелики» – освітньою програмою розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років «Віконечко»(за заг. ред. – Сак Т.В.);

– вихователі середньої групи В «Капітошка» та старшої В «Ромашка» – освітньою програмою «Впевнений старт» для дітей старшого дошкільного віку  та середнього дошкільного віку під  загальною науковою редакцією Т.О.Піроженко;

– вчителі-логопеди під час організації освітнього процесу використовують орієнтовне планування та методичні рекомендації «Організація корекційно-розвивальної  роботи в групах для дітей із порушенням мовлення»   (авт. – Шеремет М.К., Стахова Л.Л., Кравцова І.В., Кравченко А.І.), Суми, 2016;

У своїй роботі педагоги закладу використовують також альтернативні та парціальні освітні програми:

– «Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з основ  здоров’я  та  безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років (авт. – Лохвицька Л.В.);

– «Англійська мова для дітей дошкільного віку»,  програма  і  методичні   рекомендації   (заг. ред.- Низьковська О.В., авт.- Кулікова І.А., Шкваріна Т.М.);

– Дитяча хореографія  (авт. – Шевчук А.С.);

– «Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку», навчально-методичний посібник для дошкільних навчальних закладів ( за заг. ред. Пометун О., авт. Гавриш Н., Саприкіна О., Пометун О.);

– STREAM– освіта або Стежинки у Всесвіт. Альтернативна  програма формування культури інженерного мислення в дошкільників (наук. кер. професор К.Крутій).

Це дає можливість педагогам проявляти власну ініціативу, творчість, самостійний пошук у доборі форм, методів організації роботи, творчо впроваджувати педагогічні інновації, особистісно орієнтовані технології.

Враховуючи сучасні вимоги до здобуття дітьми якісної дошкільної освіти, виховання всебічно розвиненої особистості в ЗДО впроваджуються  альтернативні методики навчання:

–  гуманістичну  концепція  виховання В. Сухомлинського та освіту сталого розвитку –  вихователі  Сачугова Т.І., Мукоріз А.І.,  Клюшник О.М.,  Коваленко В.Г.

– STREAM – освіта або Стежинки у Всесвіт (елементи) розділ « » – керівник гуртка «Трансформер»  Прасол І.О. вихователі  Швидка І.О., Макаренко Н.Д.;

– курс «Логіки світу» І. Стеценко, вихователь середньої В групи Коваленко В.Г. та  середньої групи Б Кравцова Т.І., Безлюдна Н.М.;

– логічні блоки З.Дьєнеша та палички Дж.Кюізенера–учитель- дефектолог спеціалізованої   групи  Вовк О.В. та вихователі Усенко К.О., Обруч С.М.;

– елементи  технології музичного виховання за системою  К. Орфа – музичний керівник Яковченко О. В.;

– методику розвитку мовлення А. Богуш та Н.Гавриш – вихователі усіх вікових груп;

– мнемотехніку (технології ефективного  засвоєння інформації  в умовах сучасної освіти) та коректурі таблиці Н.Гавриш, геоборди – вихователі усіх вікових;

– елементи технології розвитку творчої особистості(ТРВЗ) – усі вихователі;

– логоритміка – учитель-логопед Прасол І.О.;

– здоров’язберігаючі  технології – інструктор з фізкультури Личкун А.В.;

– ейдетику, друдли – вихователі логопедичної групи А Мукоріз А.І., Сачугова Т.І.

У дошкільному закладі  у 2020-2021 навчальному році була організована   гурткова робота:

–  на платній основі – гурток англійської мови;

– на безоплатній основі за інтересами та здібностями дітей: «Логіки» (розвиток логічного мислення), «Подорож у країну казок» (гурток драматизації), «Дзвіночок»  (розвиток вокальних здібностей), «Юні художники» (малювання), «Колобок» (тістопластики), «Умілі ручки»; гуртки екологічного спрямування «З природою на ти», «Мандруємо світом природи» «Пізнайко»;  виразного читання «Юний читець»; «Трансформер» (LEGOконструювання).

Планування гурткової роботи  здійснюється на основі програм, які розроблені керівниками  гуртків. Гурток англійської мови – за  програмою  і  методичними   рекомендаціями   (заг. ред.- Низьковська О.В., авт.- Кулікова І.А., Шкваріна Т.М.) «Англійська мова для дітей дошкільного віку».

Головною метою роботи педагогічного колективу дошкільного закладу є виховання дитини, здатної продовжувати навчання упродовж усього життя та  досягати певних  успіхів. У цьому році із   89  дітей старшого дошкільного віку до школи йдуть 59 і 3 дитини із спеціалізованої групи, 11– залишається на другий рік навчання  в старших групах в ДНЗ,  10 – залишаються в логопедичних групах на повторний курс навчання, 6 дітей переходять  на навчання в логопедичну групу.

У результаті проведеного обстеження готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання  в школі (89 дітей):

– логопедична група  А «Барвінчата» -16 дітей (9 дітей йдуть до школи, 7 –залишаються на повторний курс в логопедичній групі);

– логопедична група Б «Чарівниця» -11 дітей (7 дітей йдуть до школи, 3 – залишається на повторний курс в логопедичній групі, 1 дитина – залишаються  на повторний курс навчання в старшій групі загального типу);

– старша група  А «Веселка» – 21  дитина (усі йдуть до школи);- старша група  Б «Пізнайко» – 19 дітей (17-йдуть до школи, 2 – залишаються  на повторний курс навчання   в старшій групі);

– старша група В  «Ромашка» – 18 дітей (5-йдуть до школи, 8 – залишаються на  повторний курс навчання  в старшій групі, 5 – переходять в логопедичну групу);

– спеціалізована група «Метелики» – 4 дитини старшого дошкільного віку (3- йдуть до школи, 1- в логопедичну групу) маємо такі результати:

Група Кіль-

кість дітей

 Високий рівень  Достатній рівень  Середній рівень Низький рівень
Кіл-сть дітей % Кіл-сть дітей % Кіль-кість дітей % Кіл- сть дітей  %
Старша група А 21 20  95 % 1  5 %  –
Старша група Б 19 15  78 % 4 22 %  –  –
Старша група В 18     9  50 % 9 50%  –
Логопедична група А 16 4 25 % 12 75%  –
Логопедична група Б 11 6 54 % 5 46%  –  –

Згідно проведеного дослідження та опрацьованим даним слід зазначити, що готовими до навчання в школі  слід вважати   100%  дошкільників.  

 7.Організація роботи з сім’ями вихованців.

Протягом року планомірно проводилася робота з членами родин вихованців закладу. Вихователі постійно спрямовували самоосвіту батьків з різних питань, стимулювали їх прагнення і вміння поповнювати свої педагогічні знання. В умовах карантину була налагоджена тісна взаємодія із батьками вихованців. Зокрема рекомендації та консультації  для батьків  щодо організації освітньої діяльності вдома, розпорядку дня, харчування дитини тощо. Інструментами спілкування стали соціальна мережа Viber – групи для батьків, сторінка Facebook  та сайт дошкільного закладу, електронна пошта,   відеоконференції в on-line режимі. Найпоширенішою практикою стало створення в соціальної мережі Viber групи для батьків та надання рекомендацій щодо здійснення освітньої роботи за окремими темами (фото-, аудіо-, відео-, письмово тощо) та отримання фотозвітів.  Це сприяло ефективній реалізації базового інваріативного та варіативного змісту дошкільної освіти.

Консультації  та  інформаційні  листки, інформаційно-просвітницькі бюлетні підготовлені  педагогами, відповідають  запитам  батьків,  потребам  часу,  вимогам  сучасної  дошкільної освіти. Для   правової  просвіти  батьків  оформлені  тематичні  папки.

Вихователі постійно спрямовували самоосвіту батьків з різних питань, стимулювали їх прагнення і вміння поповнювати свої педагогічні знання. У процесі спілкування з батьками вихователі намагалися створити атмосферу довіри,  враховувати особливості кожної родини.

Спланована та проводиться робота по  забезпеченню  якісної  організації  та  проведення фізкультурно-оздоровчих і спортивно-масових заходів, свят, розваг, змагань, які проводилися окремо з кожною групою  у зв’язку з карантином з COVID -19.  У зв’язку з цим батьки   не були присутні на цих заходах.

Добре  зарекомендували  себе  такі  форми  взаємодії  з  батьками  як  участь  в оформленні  виставок («Осінні фантазії», «Зимові розваги з батьками» (фотоколажі), «Улюблені справи моєї дитини вдома» (фотоальбоми, фото колажі, стіннівки), «Літній відпочинок  моєї родини»(фото колажі, малюнки дітей), «Моя країна – Україна» (поробки дітей і батьків), що дає  змогу  кожній  родині  проявити  ініціативу, самостійність, творчість та вигадку.

Однією з колективних форм роботи є робота батьківського комітету.

Батьківський комітет закладу (голова  Кириченко А.М.) створений та діє у відповідності до Примірного Положення про батьківські комітети (раду) ДНЗ, затвердженого наказом Міносвіти і науки, молоді та спорту України від 26.04.2011 року № 398, легалізований як громадське об’єднання,  опікується організаційно-господарськими питаннями, питаннями оздоровлення, харчування дітей, захисту їх прав  та іншими.

Робота батьківського комітету спланована і проводиться у відповідності до плану дошкільного закладу на поточний рік. Засідання батьківського комітету скликаються один раз на квартал та за необхідності вирішення термінових питань.

Загальні батьківські збори в ДНЗ проводяться двічі на рік, проходять при активній участі батьків. В їх проведенні використовуються активні форми роботи: елементи тренінгу, консіліуми,  мозковий штурм, «метод ручки», онлайн-збори та інші.

 8. Система роботи щодо соціального захисту дитини.

Заклад дошкільної освіти є державним закладом, у якому суворо дотримуються вимоги щодо забезпечення прав дитини, які закріплені у основних державних документах:

  • Конституція України;
  • Конвенція ООН про права дитини;
  • Закон України «Про охорону дитинства»;
  • Сімейний кодекс.

У закладі налагоджена система роботи щодо соціального захисту дитини.

На початку навчального року, складається соціальний паспорт закладу, розробляється план заходів та проводиться аудит дітей різних пільгових категорій. У   закладі дошкільної освіти виховувалось: 1 дитина – сирота;  8 дітей з багатодітних сімей; 9 дітей з малозабезпечених сімей; 23 дитини, батьки яких виконували службові обов’язки    в зоні АТО; 1 дитина, яка має статус ЧАЕС та 1 дитина із числа дітей внутрішньо переміщених осіб.

 9.Організація харчування в ДНЗ.

Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей. Організація харчування ведеться відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», Постанов Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах затвердженою наказом МОН МОЗ України від 17.04.2006 №298/227, Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів затвердженого наказом МОЗ України від 24.03.2016 року №234,  іншими нормативними документами та розпорядженнями МОН і МОЗ України. У ЗДО працює дві сестри медичні старші, досвідчені   кухарі. Про їх роботу говорять результати – за цей навчальний рік за результатами перевірок   порушень санітарного стану приміщень та харчоблоку, а також порушень відповідності нормам калорійності харчування дітей не виявлено.

Моніторинг за організацією раціонального харчування, на підставі накопичувальної відомості показав, що норми за основними продуктами протягом року в основному  виконані,

Виконання норм харчування дітей в середньому у 2020-2021 н. р. складає:  групи раннього віку – 80 %, дошкільні групи – 83%.  

Повна вартість харчування  становить:

– 36 грн. для дітей віком від 3 років;

– 32 грн. для дітей віком до 3 років.

         Батьки сплачують 70 % за одне відвідування дошкільного закладу при

10.5 годинному режимі закладу:
– 25 грн. 20 коп. для дітей віком від 3 років;

– 22грн 40 коп. для дітей віком до 3 років

У закладі харчуються діти пільгових категорій: * безкоштовно – діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування,  діти –інваліди,  діти з малозабезпечених сімей та діти, батьки, яких знаходяться або знаходились  безпосередньо в зоні  АТО.

10. Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я дітей та педпрацівників

У дитсадку організовано чотирьохразове харчування дітей, в період літньої оздоровчої кампанії вводиться другий сніданок у вигляді  фруктів та соків, передбачена дієта для дітей згідно рекомендацій лікаря. Цього року харчування значно покращилося за рахунок збільшення асортименту продуктів харчування.

Педколективом проводиться планомірна і систематична робота по забезпеченню безпеки життєдіяльності дітей. Розроблено комплексний план роботи по ознайомленню дітей з  БЖД, у жовтні та квітні проводиться «Тиждень безпеки».

Щорічно діти проходять диспансерний огляд лікарів-фахівців.

Працівники ЗДО   № 3 «Теремок» двічі на рік проходять медичний огляд.

Усі працівники  закладу  мають щорічну відпустку з виплатою оздоровчих. Для покращення роботи в ЗДО № 3  залучаємо педагогічну та батьківську громадськість та спонсорську допомогу. Двічі на рік проводяться батьківські збори, на яких вирішуються планові та нагальні  питання.

 11.Матеріально – технічне забезпечення освітньо – виховного процесу.

Упродовж 2020-2021 навчального року поліпшення  матеріально-технічної бази відбувалось за рахунок коштів місцевого бюджету, сприяння по залученню грошової допомоги   депутатів Конотопської міської ради.

Виконання плану розвитку матеріально-технічної бази ДНЗ № 3 «Теремок»  за 2020- 2021 н.р.

І. Бюджетні кошти

№ з/п МАТЕРІАЛИ, ПОСЛУГИ Сума (грн.) Примітка
1. Придбання фарби 23133,00 Бюджетні кошти
2. Придбання будівельних матеріалів 41974,00 Бюджетні кошти
3. Придбання електротоварів 3717,10 Бюджетні кошти
4. Придбання господарчих товарів 41068,27 Бюджетні кошти
5. Придбання меблів 33100,00 Бюджетні кошти
6. Придбання лінолеуму 10491,80 Бюджетні кошти
7. Придбання канцтоварів 7111,00 Бюджетні кошти
8. Придбання миючих засобів 2516,94 Бюджетні кошти
9. Придбання тканини 8460,00 Бюджетні кошти
10. Придбання піску 2900,00 Бюджетні кошти
11. Придбання шпалер 6934,00 Бюджетні кошти
12. Придбання бензину та оливи 1364,00 Бюджетні кошти
13. Придбання вогнегасників 2687,89 Бюджетні кошти
14. Придбання стільців 3090,00 Бюджетні кошти
15. Придбання прінтера 4128,00 Бюджетні кошти
16. Придбання газонокосарки 6734,00 Бюджетні кошти
17. Придбання паперових рушників 6240,00 Бюджетні кошти
Всього 205 650,00
          ІІ. Депутатські кошти.
18. Придбання шафи медичної 10900,00 Депутатські кошти
19 Придбання телевізорів (3шт.) 25500,00 Депутатські кошти
20 Придбання меблів 25000,00 Депутатські кошти
21 Придбання стендів 4950,00 Депутатські кошти
22 Придбання холодильника 3199,00 Депутатські кошти
23 Придбання іграшок та дидактичних матеріалів 10451,00 Депутатські кошти
ВСЬОГО 80 000,00

За 2020-2021 навчальний рік в закладі також зроблені поточні   ремонтні роботи: часткова заміна водопровідної труби;  поточний ремонт лівневки в групі «Веселка» та «Казка», частковий ремонт коридору біля кабінету психолога; заміна лінолеуму і частковий ремонт   методичного кабінету;заміна шпалер в спальній кімнаті в групі «Капітошка» і в роздягальній кімнаті в групі «Малятко»;  косметичний ремонт групових кімнат (побілка, стелі, фарбування підлоги); замінено крани (3 шт.) на харчоблоці, в групах «Чомусики» і «Малятко» в умивальній кімнаті; замінений замок на вхідних дверях на харчоблоці; зроблений  частковий ремонт відмостки  навколо закладу.

Однак залишаються не   вирішеними питання ремонту фасаду, заміни вікон в  коридорах, пральні, кабінеті психолога, методичному кабінеті, кабінеті завідувача. Також у всіх групах необхідно поповнити спортивний, дидактичний та ігровий виносний матеріал.

Адміністрація ЗДО проаналізувала стан матеріально-технічної бази та підготувала   бюджетний запит на 2021-2022 навчальний рік, згідно якого відбуваються придбання: миючих засобів, будівельних та господарчих матеріалів, дитячих меблів, м’якого інвентарю та інших засобів необхідних для забезпечення життєдіяльності дошкільного закладу. Міська рада та управляння освіти здійснюють фінансування згідно наявних коштів.

Постійне інформування громадськості використання  бюджетних коштів та спонсорської допомоги  здійснюється через розміщення інформації  на сайті закладу у мережі Інтернет, звітах на батьківських зборах та засіданнях батьківського комітету закладу.

Ще раз слід підкреслити, що саме створення належних умов для безпечного та комфортного перебування дітей у закладі, у спільній взаємодії батьків та працівників закладу, сприяло успішній результативності проведення навчально-виховної діяльності з дітьми, охороні та зміцненні здоров’я дітей, попередженню травмування дітей тощо.

 

Дякую за підтримку, допомогу і співпрацю! Спасибі за увагу!

 

 

 

Вам може бути цікаво...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.